Izsaki viedokli par ES fondu atbalstu jauniešu nodarbinātības veicināšanā!

Publicēts 03.06.2019

Eiropas Komisija līdz šī gada 16. augustam aicina iedzīvotājus paust viedokli par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm jauniešu nodarbinātības veicināšanā. Sabiedriskā apspriešana norisinās tiešsaistē, aizpildot anketu, kas pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: https://bit.ly/2Qx86Qq.

Aicināti dalīties viedoklī gan paši jaunieši, kas saņēmuši atbalstu, un citas šī atbalsta ieviešanā iesaistītās puses, gan arī sabiedrība kopumā, lai ļautu Eiropas Komisijai novērtēt atbalsta pozitīvo sniegumu un uzzināt par jautājumiem, kuros nepieciešami uzlabojumi, lai ieguldījumu padarītu vēl efektīvāku un mērķtiecīgāku.

Sabiedriskā apspriešana tiek organizēta Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu izvērtēšanas ietvaros, kur tiek vērtēta to efektivitāte, nepieciešamība, pievienotā vērtība un sasaiste ar citām sociālās jomas programmām laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam. Vairāk informācijas par izvērtēšanu pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: https://bit.ly/2Kc2slI.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0