Īstenots viens no grants ceļu pārbūves projektiem Rēzeknes novadā

Publicēts 14.07.2020

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu kopš 2018. gada 3. aprīļa tika īstenots Rēzeknes novada pašvaldības projekts Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta”. Projekta mērķis bija uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros līdz 2020. gada 18. jūnijam tika veikta piecu Rēzeknes novada pašvaldības grants autoceļu pārbūve. Audriņu pagastā pārbūvēts autoceļa Nr.4209 “Mazā Puderovo – Audriņi” un Nr.4210 “Krīvmaize – Mežāri” 1,2 km posms, kur darbu veicējs bija vietējā būvfirma SIA “Vaivars”. Arī Gaigalavas pagastā autoceļa Nr.5408 “Cīmota – Puisāni” 2,5 km pārbūves darbus sekmīgi īstenoja būvfirma SIA “Vaivars”, kā AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs. Savukārt Lendžu pagastā autoceļa Nr.6612 “Ciskova – Cirmas stacija” 1,9 km pārbūves darbu veicējs bija cita vietējā būvfirma – SIA “Ceļi un tilti”. Nagļu pagastā pārbūvēts autoceļa Nr.7405 “Ļodāni – Aizpūre” 2,3 km posms, darbu veicējs – SIA “Vaivars”. Kā pēdējā šovasar jūnijā Vērēmu pagastā tika pabeigta autoceļa Nr.9602 “Sondori – Loborži “1,5 km posma pārbūve, ko veica AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs SIA “Vaivars” (skat. ceļa foto).

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 26.06.2020. lēmumu 01.3-11/20/326-e, precizētās projekta attiecināmās būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas piecu ceļu pārbūvei ir 1 280 550,83 EUR, no kurām piešķirtais publiskais ELFLA finansējums ir 90% jeb 1 152 495,73 EUR.

Pašvaldība izsaka pateicību visiem būvdarbu un būvuzraudzības veicējiem, autoruzraugiem, kā arī visiem sadarbības partneriem un atbildīgajiem darbiniekiem par veiksmīgu kopdarbu projekta īstenošanā šo divu gadu garumā!

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne
64607185 brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

logo lauki

  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0