Īstenots projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti””

Publicēts 02.08.2017

Ir atbalstīts un īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros iesniegtais projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti””( Nr. 17-01-AL15-A019,2202-000001). Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam iegādāti 10 sieviešu un 10 vīriešu tautas tērpu komplekti par kopējo summu 4760 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).

Strūžānu kultūras namā ilgu laiku tika veikti mēģinājumi izveidot jauniešu deju kolektīvu. Pēdējais deju kolektīvs beidza savu pastāvēšanu deviņdesmito gadu sākumā.

„Dzieti” savu radošo un dejojošo darbību uzsāka 2016. gada februārī, un pa šo neilgo laika periodu jau ir paspējuši sevi pierādīt, uzstājoties gan kultūras nama pasākumos, gan sadancī Viļānos, Dricānos, Preiļos, Rēzeknes Novada dienā, kā arī deju kolektīvu skatē Rēzeknē, kur savā kategorijā (C) izcīnīja godpilno Otro pakāpi. Kolektīvu vada skolotāja Vanda Ķebe.

„Dzietos” dejo desmit pāri. Dejotāju saimi kuplina gan gados jauni precēti pāri, gan arī daudzie aktīvie jaunieši no Strūžāniem un pat kaimiņu pagastiem (Dricāni, Nautrēni). Ir dejotāji, kas uz mēģinājumiem brauc no Rēzeknes.

Pirmajās uzstāšanās reizēs meitenes dejoja no kaimiņu kolektīviem palienētajos tērpos, bet puiši vienkārši baltos kreklos un melnās biksēs. No kultūras nama budžeta līdzekļiem tika iegādāti nepieciešamie deju apavi, tautiskās jostas un sašūti kaklauti puišiem.

Projekta rezultātā (projekta vadītāja Sarmīte Stepiņa) Strūžānu KN jauniešu deju kolektīvs „Dzieti” ir ieguvis jaunus, skaistus tautas tērpus. Sieviešu tērpa komplektā ietilpst (10 vienības) – brunči, veste, garais krekls, pusgarās bikses, vainadziņš. Vīriešu tērpa komplektā (10 vienības) – bikses, veste, krekls. Tautas tērpus darināja „Ludzas amatnieks”. Paldies „Ludzas amatnieka” meistariem par kvalitatīvi un ātri paveikto darbu! Tautas tērpi būs KN pamatlīdzekļu uzskaitē, ir izveidotas uzskaites kartītes.

Skatītāji varēs priecāties par jaunām dejām un iepazīt latviešu/latgaliešu tautas tērpus, kas daudziem, iespējams, kalpos par motivāciju iestāties deju kolektīvā. Tiks sekmēta tautas deju tradīciju saglabāšana un attīstīšana, īpašu uzmanību veltot Latgales kultūras mantojumam.

Tagad vizuāli krāšņajam deju kolektīvam „Dzieti” priekšā nākamā darbīgā sezonā, kurā nopietni mēģinājumi mīsies ar jaukiem koncertiem gan pašu mājās, gan, cerams, kaimiņu pagastos. Priekšā nopietna skate un nākamā gada lielie Dziesmu un deju svētki Rīgā. „Dzieti” ļoti centīsies, lai godam nestu Stružānu pagasta vārdu visas Latvijas kopīgajā deju rakstā!

Leokādija Razgale
Sarmītes Stepiņas foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0