Īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem.”

Publicēts 21.09.2017

Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros ir īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem” Nr. 17-01-AL15-A0192202-000023. Projekta īstenošanas rezultātā Griškānu PII “Sprīdītis” bērniem un pedagogiem ir iegādāti 8 meiteņu, 8 zēnu un 8 sieviešu tautas tērpu komplekti, par kopējo summu 4624 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit četri euro). Projekta publiskais finansējums ir 4161,60 EUR un Griškānu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 462,40 EUR.

Līdz šīm Griškānu PII “Sprīdītis” audzēkņi un pedagogi visos kultūras pasākumos uzstājās pašdarinātos apģērbos, kas ,diemžēl, neatbilda mūsdienu mākslinieciskās pašdarbības stingrajām prasībām. Realizējot projektu, Griškānu pagasta bērni un pieaugušie ir ieguvuši jaunus, skaistus tautastērpus. Tautastērpu komplektā meitenēm un sievietēm ietilpst brunči, garais krekls, priekšauts, galvas lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa. Savukārt, zēnu komplektā ietilpst: bikses, krekls, kakla lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa.

Tautas tērpus darināja Ludzas biedrības “Senpilsāta”meistari. Paldies viņiem par kvalitatīvu darbu, sadarbību un sapratni. Sakām lielu paldies Aijai Dundurei par profesionālo konsultāciju. Paldies arī pagasta darbiniekiem Pāvelam Streikišam un Ivaram Arbidānam par sniegtajiem transporta pakalpojumiem.

Turpmāk, tērpjoties jaunajos tautastērpos, Griškānu pagasta mazie un lieli dejot un dziedāt gribētāji ar prieku apgūs latviešu tautas tradīcijas un kultūru, kā arī, uzstājoties kopā ar citiem pagastiem svētkos un tematiskajos pasākumos, veidos Rēzeknes novada latvisko vidi.

Projekta vadītāja Svetlana Klīdzēja,

biedrības Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids” valdes locekle

logucis

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0