Īstenots projekts „Tautas tērpu iegāde Dricānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvam “Jumalēni”

Publicēts 26.07.2018

Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Tautas tērpu iegāde Dricānu kultūras nama deju kolektīvam „Jumalēni””( Nr.17-01-A0192202-000060 ). Projekta kopējās izmaksas- EUR 4924,70 (attiecināmās izmaksas EUR 4070,00, publiskais finansējums EUR 3663,00). Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam “Jumalēni” ir iegādāts tautas tērpu komplekts -  meiteņu brunči, vestes, blūzes, vainagi, kreklu saktas, kakla lakatiņi, kā arī bikses, krekli un vestes puišiem.

Dricānu kultūras nama nama jauniešu deju kolektīvs ir dibināts 2004.gadā. Patlaban kolektīvs apvieno 20 jauniešus, kas savā brīvajā laikā pilnveido sevi un dāvā prieku sabiedrībai dejojot tautiskās dejas. Esošie tērpi bija veci un jau nolietoti. Kārtīgi, atbilstoša stila un krāsas tautas tērpi ir vitāli svarīgi piedaloties skatēs, Deju un Dziesmu svētkos Deju kolektīvs aktīvi piedalās gadskārtējos deju kolektīvu sadančos gan Rēzeknes novadā, gan kaimiņu novados, pašmāju rīkotajos pasākumos. Jaunie tērpi dos iespēju padarīt krāsainākus kolektīva koncertus. Prieks būs gan dejotājiem, gan skatītājiem, jaunu tautas tērpu iegāde deju kolektīvam vēl vairāk motivēs jauniešus piedalīties tautas deju kolektīva darbā, lai apgūtu latviešu tautas dejas, tradīcijas un tautas tērpa valkāšanas kultūru, tādējādi piedaloties vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā.

Genovefa Jonāne,
Dricānu kultūras nama vadītāja

1237

logo lad

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0