Īstenots projekts “Skaista mana Tēva sēta”

Publicēts 21.04.2015

Biedrība „Agri reiti” ir īstenojusi projektu Nr. 14-01-LL23-L413101-000014 „Skaista mana Tēva sēta”, kurš realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas 2008 – 2013. gada 2. rīcībā „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (Dienas centru izveide, veļas mazgātuve, interneta pieejas punkts, krīzes centru, dažādu sociālo pakalpojumu punktu izveide, utml.)”, ietvaros. Projekta vērtēšanas un īstenošanas laiks: 25.04.2014. – 31.03.2015. Publiskais finansējums: EUR 2 883,41 ( ELFLA).

Projekta mērķis ir paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu Rēzeknes un Viļānu novada lauku iedzīvotājiem, par ko ir arī rakstiski informēti Rēzeknes un Viļānu novada Sociālie dienesti un saņemti apstiprinājumi, ka tie informēs sava novada sociālos darbiniekus par šī pakalpojuma pieejamību. Projekta ietvaros ir izveidots sociāls pakalpojums, lai palīdzētu uzkopt piemājas teritoriju lauku viensētās, kur dzīvo vientuļi pensijas vecuma cilvēki. Tiks piedāvāta zāles pļaušana, krūmu, zaru, koku zāģēšana, dzīvžoga kopšana un zaru smalcināšana. Pakalpojums varētu izmaksāt 2,00 – 3,00 EUR stundā, kurā iekļauts biedrības biedru privātā transporta amortizācija, degviela tehnika, eļļas, darbaspēks un elementārās aprīkojuma uzturēšana, apkopes izmaksas un ceļa izdevumi (degvielas izmaksas transportam).

Biedrība „Agri reiti”

agri.reiti@inbox.lv

DSC_0146 (1152 x 768) DSC_0131 (1152 x 768)eselflaleader

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0