Īstenots projekts “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā”

Publicēts 01.10.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” realizēja projektu “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā” (Nr.19-01-AL15A019.2203000005) Projekta ietvaros Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes telpās tika uzstādīta silto smilšu iekārta ar aprīkojumu un sagatavoti 5 (pieci) speciālisti nodarbību vadīšanai.

Septembra sākumā speciālisti sekmīgi pabeidza apmācību kursu un saņēma sertifikātus darbam ar silto smilšu iekārtām.

Pēc sertifikātu iegūšanas speciālisti savas teorētiskās zināšanas un kursu laikā praktiski iegūtās iemaņas pielieto vadot individuālās nodarbības bērniem silto smilšu istabā. Nodarbības ar siltajām smiltīm bērniem ļoti patīk un tās tiek gaidītas ar nepacietību.

Nodarbības silto smilšu istabā var izmantot ne tikai Ilzeskalna, bet visa Rēzeknes un Viļānu novadā dzīvojošās sociāli mazaizsargātās personas (bērni un bērni ar īpašām vajadzībām jau no viena mēneša vecuma).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Projekta  vadītāja Genovefa Gailuma

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0