Īstenots projekts “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā”

Publicēts 03.10.2016

Rēzeknes novada pašvaldība no 2016. gada 16. maija līdz 21. septembrim īstenoja Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu Nr. 16-01-A00403-000143 “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā”. Projekta ietvaros tika atjaunoti pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvji 1090 m garumā.

Meliorācijas būves ir būvētas vairāk nekā pirms 40 gadiem un to stāvoklis bija neapmierinošs. Projekts tika vērsts uz meliorācijas grāvju atjaunošanu, lai novērstu avārijas draudus, kas saistīti ar iespējamu, tuvumā esošo attīrīšanas iekārtu applūšanu palu laikā.

Būvdarbus veica SIA “Aļņi AS” no Viļānu novada. Līguma summa būvdarbu veikšanai bija 14 834,46 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvprojekta izstrādes izdevumi sastāda 3 850,00 EUR bez PVN. Projekta būvuzraudzību veica IK “Mārstrauts”, līguma summa par pakalpojumu – 840,00 EUR. Kopējā projekta summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda 23 448,20 EUR. Projekta attiecināmo izmaksu summa ir 16 980,66 EUR. ELFLA finansējums projektam sastāda 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 15 282,59 EUR. Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2016. gada 18. augusts. Objekts tika veiksmīgi nodots ekspluatācijā, ko 2016. gada 21. septembrī ar aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināja Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde.

Projektu atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Jevģēnija Grišuļonoka,
projekta vadītāja, Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste 

gerbonislogoES

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0