Īstenots projekts “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”

Publicēts 09.03.2020

kopienu_logo

Pateicoties Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam Nr.19-01-AL15-A019.2202-000013 “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”, Ilgas Marejevas vadītais deju kolektīvs “Fazira” mazākumtautību deju festivālā Feimaņos “Pavasara noskaņa” priecēja skatītājus tikko uzšūtos kaukāziešu tipa kostīmos.

Darbus veica SIA “Baltikas ekskluzīvs” no Rēzeknes. Tika uzšūti skatuviski tērpu komplekti: kaukāziešu tipa kostīmi (sieviešu krekls, chokha, papakha), sieviešu garās un īsās kleitas.

Projekta kopējais budžets sastāda 3583.75 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 3225.37 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 358.38 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros.

 

Projekta vadītāja Anita Verčinska (20223650, anita.vercinska@feimani.lv)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Skatuves tērpi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0