Īstenots projekts “Čigānu tērpu iegāde Griškānu pagasta vokālajam ansamblim “Čarger””.

Publicēts 14.12.2018

Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros ir īstenots projekts “Čigānu tērpu iegāde Griškānu pagasta vokālajam ansamblim “Čarger” Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000052. Projekta īstenošanas rezultātā Griškānu pagasta vokālajam ansamblim “Čarger” ir iegādāti 10 sieviešu čigānu tērpu komplekti, par kopējo summu 4720 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit euro). Projekta publiskais finansējums ir 4248 EUR un Griškānu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 472 EUR.

Līdz šim ansambļa dalībnieces visos kultūras pasākumos uzstājās pašdarinātos apģērbos, kas diemžēl neatbilda mūsdienu mākslinieciskās pašdarbības prasībām. Realizējot projektu, ansambļa dalībnieces ieguvuši jaunus, skaistus tērpus. Komplektā sievietēm ietilpst: 10 čigānu brunči ar 3 saules piegriezumiem, 10 zīda blūzes ar garām piedurknēm, 10 platas čīgānu jostas ar monētām, 10 galvas lakati, 10 lieli puķaini vilnas lakati, 10 parūkas, 10 monistas ar monētām, 10 kurpju pāri.

Čigānu tērpus darināja SIA “Baltikas ekskluzīvs”. Paldies Olenai Vinogradovai par darbu un sadarbību. Paldies arī pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Aleksānam un Aivaram Vigupam par sniegtajiem transporta pakalpojumiem.

Vokālais ansamblis, tērpies jauniegūtajos tērpos, popularizēs romu tautas kultūru, uzstājoties svētkos un tematiskajos pasākumos savā pagastā, Rēzeknes novadā, kā arī aiz tā robežām.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta vadītāja Svetlana Klīdzēja,
biedrības Griškānu pagasta sieviešu klubs
“Smaids” valdes locekle

logo1

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0