“SKONAI” dziedātājiem projekta ietvaros iegādāti jauni tērpi un koncertaprīkojums

Publicēts 28.03.2018

2018.gada pirmajā ceturksnī tika pabeigta Rēzeknes novada pašvaldības LEADER projekta “Rēzeknes novada vokālās studijas “SKONAI” darbības atbalsts” īstenošana (biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”).

Projekta mērķis bija uzlabot Rēzeknes novada vokālās studijas “SKONAI” vizuālo tēlu un koncertdarbībai nepieciešamo aprīkojumu, iegādājoties skatuves tērpu komplektu, digitālās klavieres un portatīvo datoru. Šis mērķis arī tika sasniegts, jo tagad kolektīva mākslinieciskā snieguma uzlabošanai ir iegādātas ērti transportējamas digitālās klavieres un portatīvais dators kolektīva vadītājas Guntras Kuzminas lietošanai. Savukārt “SKONAI” dziedātāji jau uzstājas jaunajos skatuves tērpus, kuru dizainu izstrādāja un tērpus izgatavoja apģērbu dizainere Velga Krukovska. “SKONAI” dziedātāju tērpos ir iestrādāts Rēzeknes novada logo motīvs izšūta ornamenta veidolā, tādējādi uzsverot kolektīva piederību Rēzeknes novadam.

Projekta kopējais budžets ir 6494,90 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 5845,41 EUR, pašvaldības līdzfinansējums- 649,49 EUR, kas tika nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas budžeta līdzekļiem.

Pateicos visai projekta ieviešanas komandai par veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā!

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne (64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv )

Edgara Juknas foto

logo

DSC_0484DSC_0482Capture2CaptureDSC_0467Capture_klavCapture1Capture_klav1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0