Īstenots jau trešais starptautiskais projekts Rikavas pamatskolā

Publicēts 10.07.2015

Pirms diviem gadiem, 2013. gada augusta beigās tika apstiprināts Rikavas pamatskolas iesniegtais ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts “A matter of choices”. Rikaviešiem šis ir jau trešais realizētais Comenius projekts. Šis pagaidām ir apjomīgākais no visiem, jo projektā kopā bijām deviņas dalībvalstis- Austrija, Beļģija, Dānija, Lielbritānija, Polija, Portugāle, Rumānija, Turcija un, protams, mēs – Latvija. Projekta finansējums ir 21 000 eiro.

Pirmie mēneši, uzsākot realizēt projektu, bija interesanti. Mums neskaitāmas reizes bija jāatbild uz pārsteiguma un neticības pilnu jautājumu: ”Cik?? Cik skolēnu ir jūsu skolā? Tiešām 46?!” Un, saprotot, ka mēs neesam pārteikušies, sekoja bažīgs jautājums, vai mēs tiešām spēsim realizēt visu, kas projektā ieplānots. Protams, ka spēsim! Jau pirmā gada laikā mēs pierādījām, ka Rikavas skolēnu, tieši tāpat kā visu pārējo Latvijas iedzīvotāju spēks slēpjas nevis skaitā, bet darbīgumā. Un jau otrajā projekta gadā neviens vairs nešaubījās par mums, bet rēķinājās kā ar pilntiesīgiem projekta dalībniekiem. Droši vien pats lielākais pārbaudījums mums bija filmas scenārija rakstīšana, pēc kura tika uzņemta īsfilma “Let’s be buddies not bullies”, kuras aktieri bija visu projekta dalībskolu skolēni. Turklāt mūsu sacerētais reps (jeb citiem vārdiem sakot, deklamēšana mūzikas pavadībā), prezentējot filmu, izpelnījās nedalītas pārējo projekta dalībnieku ovācijas un simpātijas.

Kopumā divu gadu laikā notika daudz un dažādas aktivitātes, lai sasniegtu projekta sākumā izvirzīto mērķi – mācīt skolēniem izvēlēties veselīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu kopā ar vienaudžiem, uzvedoties un komunicējot sev un apkārtējiem cilvēkiem pieņemamā veidā. Dažas no aktivitātēm:

- iemācījāmies dzīvot draudzīgāk un veselīgāk (kopīgas spēles, pasākumi, Riteņbraukšanas diena);

- palīdzējām apkārtējiem cilvēkiem (labdarības akcija kopā ar Sarkano krustu, Labo darbu dienas);

- rakstījām t.s. ķēdes stāstu (jeb stāstu turpinājumos) par pusaudžu kaitīgajām atkarībām kopā ar visām pārējām projekta dalībvalstīm;

- lasījām, rakstījām, klausījāmies, skatījāmies, zīmējām, attēlojām, kādas sekas var būt vardarbībai (gan fiziskai, gan vārdiskai), dažādām atkarības problēmām;

- vienu nedēļu dzīvojām, neizmantojot internetu un telefonu;

- organizējām Labdarības tirdziņu, kura laikā saziedojām 104,91 eiro, kuri tika pārskaitīti organizācijai ‘Ziedot.lv’ smagi slimo bērnu ārstēšanai;

- devāmies piedzīvojumu ekskursijā uz Siguldu- pārvarējām šķēršļu trases kokos un atbrīvojām objektu X padomju slepenajos bunkuros Līgatnē 9 metru dziļumā zem zemes;

- un vēl daudz citu aktivitāšu, kas padarīja mūsu skolas dzīvi vēl raibāku. Vēl, protams, jāpiemin arī tas, ka mums bija iespēja iepazīt svešas zemes un to kultūru, kā arī paši centāmies parādīt un pastāstīt par Latviju cittautiešiem. Šo divu gadu laikā  trīspadsmit skolēni un pieci skolotāji viesojās Rumānijā, Turcijā, Dānijā, Portugālē, Skotijā un Beļģijā. Lielākai daļai no skolēniem šie bija pirmie ceļojumi ārpus Latvijas, tāpēc jo īpaši spilgti un emocijām bagāti. Un it īpaši priecē doma, ka nelielais skolēnu skaits šajā gadījumā ir mūsu priekšrocība, jo – projekta ietvaros viena trešdaļa no mūsu skolēniem pabija ārzemēs. Lielās skolās, visticamāk, tas nebūtu iespējams.

Projekta noslēgumā daži skolēni teica, ka esot žēl, ka viss labais vienmēr beidzas tik ātri un tik strauji, bet viņi neskumstot, jo tagad viņiem ir daudz jaunu draugu visā Eiropā. Tāpēc mēs nesakām: „Uz redzēšanos!” , bet gan „See you again!” („Vēl tiksimies!”)

 

Ilze Kuhaļska,
projekta koordinatore

comenius_logovisi_kopa  darbs rezekne_decembris2014

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0