Īstenots ELFLA projekts “Barības virtuves pie kūts vienkāršotā atjaunošana par augļu pārstrādes ēku”

Publicēts 10.12.2018

Projekts tika iesniegts 2017. gada 10. martā, biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos; veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darbavietu radīšanu.

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecībā “Sīļusala” 2018. gada oktobrī tika īstenots ELFLA projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2103-000005 „Barības virtuves pie kūts vienkāršotā atjaunošana par augļu pārstrādes ēku”. Projekta 1. posma īstenošanas rezultātā tika iegādāts aprīkojums un 2. posma īstenošanas rezultātā tika iegādāti būvmateriāli, lai veiktu īpašumā esošās barības virtuves pie kūts vienkāršoto atjaunošanu par augļu pārstrādes ēku. Ēka ir atjaunota un nodota ekspluatācijā. Tā rezultātā uzsākta ābolu un ogu sulas ražošana no savā saimniecībā iegūtajiem āboliem, kā arī tiek sniegti sulas spiešanas pakalpojumi pagasta un novada iedzīvotājiem.

 

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Aivars Počs

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0