Īstenots ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”

Publicēts 28.11.2018

Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai!” (Nr.17-01-AL15-A1019.2202-000045).

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes Mākoņkalna pagasta struktūrvienībā tika īstenots ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”. Projektu realizējot, tika sašūts viens skatuves aizkaru komplekts, iegādāta Audio tehnika. Projekta mērķis bija uzlabot vizuālo skatuves tēlu un pasākumu atskaņošanas kvalitāti. Pirmais pasākums, kas risinājās pēc projekta realizācijas, bija LR Proklamēšanas simtā gadadiena. Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, pasākuma vizuālais tēls un skaņas kvalitāte bija augstā līmenī. Projekta kopējās izmaksas 1560,52 EUR. T.sk. pašvaldības līdzfinansējums 399,80 EUR.

 

Projektu koordinatore Marija Rukmane

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logotipi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0