Ir uzsākta projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” realizācija

Publicēts 29.03.2018

Veicot aptauju un saņemot atbalsta vēstules no Rēzeknes novada sporta klubiem, biedrībām un sporta veidu komandām, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola pārliecinājās, ka sen lolotā ideja, izveidot medicīnisko kabinetu ar speciālo aparatūru, kas nodrošinātu papildus veselības profilaktiskās pārbaudes novada sportistiem, kuri trenējas un startē paaugstinātās fiziskās slodzes režīmā – kļuva iespējama, piedaloties Rēzeknes rajona kopienu partnerības teritorijā ELFLA LEADER programmas pasākuma “19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības “2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” projektu konkursa ietvaros.
Saņemot Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta apstiprināšanu, 2017.gada augustā tika uzsākta tā realizācija. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 19423,61 Euro, no kurām publiskais finansējums ir 17481,25 Euro un līdzfinansējumu 1942,36 Euro nodrošinās Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola. Projekta realizācija notiek telpā, kura atrodas blakus Maltas vidusskolas sporta zālei.
No plānotās aparatūras ir iegādāts laktāta aparāts, elektrokardiogrāfs, spēka dinamometrs, izelpas maksimumplūsmas mērītājs, pulsa oksimetrs, asinsspiediena mērītājs, elektriskie svari un līdzsvara platforma.
Rēzeknes novadā šāda veida aparatūra būs jauninājums. Galvenais rezultāts, ko vēlamies sasniegt realizējot šo projektu – veikt sportistiem padziļinātu veselības pārbaudi ar slodzes testiem kvalificēta speciālista vadībā. Ar iegādāto aparatūru tiek novērtēta svarīgāko cilvēka organisma sistēmu darbība – sirds-asinsvadu, elpošanas, balsta-kustību darbība miera, slodzes un pēcslodzes režīmā.

Projekta vadītāja Arnita Poiša
logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0