Interešu izglītības pulciņš ”No veca jauns” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Publicēts 23.12.2014

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajam projektu konkursam ”Tehniskās jaunrades pulciņu materiālās bāzes paplašināšana”, arī mēs Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola nolēmām piedalīties ar savu projekta pieteikumu ”No veca jauns”. Projekta ietvaros tika nopirkts: overloks ”Siruba”, šujmašīna ”Brothers”, adāmais (tinamais) instruments, LINEX darbarīku komplekts (apaļais nazis un virsma griešanai), 5 tapotāji. Darbarīki tiek izmantoti mājturības un tehnoloģiju stundās un pulciņa darbā. Līdz ar to tika sasniegts projekta mērķis – uzlabot pulciņa darba kvalitāti, uzlabojot mājturības un tehnoloģiju kabineta materiālo bāzi – ir sasniegts. Pirmais lielākais darbs ar šīm iekārtām tika veikts, gatavojoties skolas Ziemassvētku pasākumam – izgatavoti tērpi.  Plānojam radoši un aktīvi strādāt arī turpmāk.

Līdz ar jaunā inventāra iegādi palielinājās skolnieču interese par darbu, meitenes labprāt apgūst darbu ar jaunām un modernām iekārtām. Jau esam iesākuši arī nākamo darbiņu, kurš, iespējams, noderēs skolas modes un stila nedēļai.

 

Anita Doroščonoka
projekta vadītāja

IMG_8478IMG_8476IMG_8480IMG_8481IMG_0229IMG_8485IMG_8486IMG_8493IMG_849520141214_112307

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0