Informācija par projektu “Aging in comfort” (Senioru sociālā iekļaušana-LV)

Publicēts 26.04.2020

LATLIT_logo_LAT_full_CMYKLLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”

Projekts nr. LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Īstenošanas laiks: 10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)

Projekta mērķis: Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Projekta īss apraksts: Projekta īstenošanas laikā tiks uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, tādējādi nodrošinot komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajā Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Molētu (Moletai) rajonā.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai četros rajonos (Daugavpils, Rēzeknes, Utenas un Molētu) un viena novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR Rēzeknes novada pašvaldības daļa: 65 409,07 EUR. Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzfinansējums (85%): 381 674,80 EUR. Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR.

Projekta partneri: Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv Utenas rajona pašvaldības administracija www.utena.lt Molētu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt 

Kontaktinformācija: Projekta koordinatore Inta Rimšāne, mob. +371 65476882 e-pasts: Inta.Rimsane@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0