Iestādīšu koku, lai mana skola elpo!

Publicēts 14.05.2014
Dricānu Ekoskola

Pirmdien, 12. maijā, Ekoskolu Atbildīga dzīvesveida kampaņas reģionālā cikla ietvaros Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika izglītojošs pasākums un daudzveidīgas aktivitātes – lekcijas un darbnīcas skolotājiem un skolēniem, ar mērķi izprast, kā ikdienas dzīvesveids un vienkārša rīcība var panākt nozīmīgas izmaiņas sabiedrībā un vides kvalitātē. Būtiski, ka uz šādiem reģionālajiem pasākumiem tiek aicinātas arī tās skolas, kas līdz šim nav iesaistījušās Ekoskolu programmā, bet vēlas uzzināt vairāk par atbildīgu dzīvesveidu un programmas praktisko izpausmi. Dricānu EKOskolu godam pārstāvēja EKOmeitenes – Dagnija, Māra, Imalda, Agija un Viktorija. Meitenes bija tērpušās videi nekaitīgos tērpos – konfekšu papīrīšu auduma modelētos tērpos.
Pasākumā tika demonstrēti iedvesmojoši rīcības piemēri, piedaloties skolēniem un skolotājiem no Latgales Ekoskolām, viesiem, lai kopīgi meklētu idejas videi draudzīga dzīvesveida īstenošanai ikdienā. Par lekcijām rūpējās vides eksperts no Baltijas Vides foruma – Valters Toropovs, Mārtiņš Knite no “Ekoprieka” – atbalsta platformas videi draudzīgam dzīvesveidam.
Bez minētajām lekcijām un darbnīcām notika “Iepazīsti Ekoskolas” aktivitātes, kas vairāk bija vērstas tieši uz viesiem – skolām, kas interesējas par Ekoskolu programmas praktisko izpausmi. Vēlāk notika septiņas izzinošas darbnīcas, kuru veidošanā piedalījās Ekoskolu pārstāvji (arī mēs), radošā veidā iepazīstinot pārējos ar programmas septiņām tēmām.
Tā kā laika apstākļi nebija labvēlīgi ieplānotajam kopīgajam pārgājienam, pasākumu noslēdzām turpat skolā ar “pikniku planētai” – simbolisku ēdienreizi, kas sastāvēja no vietējas, bioloģiski audzētas un visādi citādi “planētai draudzīgas” pārtikas. „Planētas piknikam” cienastu – savu pašcepto maizīti bija sarūpējusi mūsu skolas visaktīvākā, radošākā un darbīgākā mamma, Dricānu vidusskolas izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja – Solvita.
Dalībniekiem bija iespēja pozēt foto un video darbnīcās, kur izveidojām savu “solījumu planētai”, kas vēlāk tiks rādīts plašākai sabiedrībai. Dricānu EKOskola apsolīja: „Iestādīšu koku, lai mana skola elpo!”

EKOiespaidos dalījās un klāt bija EKOkoordinatore Sandra Saulīte

Ekoskolas meitenes ekoloģiskos tērposekoskolu pasākums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0