Ielu sporta spēļu svētki Audriņu pamatskolā

Publicēts 25.06.2018

18.jūnijā Audriņu stadionā notika pasākums „Ielu sporta spēles Audriņu pamatskolā”. Pasākuma pirmais posms tika īstenots piedaloties Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā jauniešiem par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Šī projekta īstenošanai tika iegūts atbalsts 330 eiro vērtībā. Atlikusī summa tika līdzfinansēta no skolas budžeta. Projektu konkursa mērķis bija atbalstīt aktivitātes jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā, savukārt mūsu īstenotā pasākuma mērķis ir organizēt pasākumus Audriņu pamatskolā Rēzeknes novada jauniešu aktīvai, lietderīgai un veselīgai brīvā laika pavadīšanai.
Uz pasākuma pirmo posmu tika aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastu jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.
Projekta īstenošanai tika veikti nepieciešamie sagatvošanās darbi – nopirkts nepieciešamais inventārs, materiāli un kancelejas preces, pasūtītas medaļas, izgatavoti diplomi un afiša, kas, sadarbojoties ar Audriņu pagasta jauniešu lietu speciālistu Ivanu Putinu, tika izsūtīta Rēzeknes novada jauniešu lietu speciālistiem, savukārt, ar sporta skolotājas Jesenijas Masaļskas un Rēzeknes novada sporta skolas palīdzību, tika informēti novada skolu sporta skolotāji.
Divu nedēļu garumā noritēja sagatavošanās darbi pasākumam, tika domāts arī par aktivitātēm, kas tiks īstenotas pasākuma laikā. Ielu sporta spēļu svētku programma bija diezgan dauzveidīga un plaša – strītbols 3×3, pludmales volejbols, ielu futbols 3×3, roku laušanās sacensības, velosipēdistu sacensības, skrituļdēļa un skrituļslidu sacensības, šautriņu mešanas sacensības, sacensības uz izturību, galda tenisa un novusa sacensības. Katrs dalībnieks vecumā no 7 līdz 18 gadiem varēja izvēlēties sev piemēroto aktivitāti, izmēģināt savu spēku, pilnveidot savas sportiskās prasmes un iemaņas gan komandas, gan individuālajās sacensībās. Dalībnieki bija ieradušies lielās draudzīgās komandās no Strūžāniem, Dricāniem, Tiskādiem un Silmalas, un, protams, šajā pasākumā piedalījās arī vietējie sportiskiem iedzīvotāji.
Paldies visiem sportiskajiem dalībniekiem, kas piedalījās ielu sporta svētkos Audriņu pamatskolā par spīti karstajai saulei! Jūs padarījāt šo sporta pasākumu interesantu un emocionāli bagātu, sportiski saspringtu, bet tomēr draudzīgu!
Iniciatīvu projekta pasākuma „Ielu sporta spēles Audriņu pamatskolā” otro posmu plānots realizēt augustā. Protams, ka tiks gaidīti dalībnieki un komandas, kas piedalījās, un arī sportiskie dalībnieki un komandas, kas nepiedalījās pirmajā posmā.
Lielu pateicību vēlamies pateikt par mūsu ideju atbalstu skolas direktorei Liānai Teirumniekai. Pateicību par milzīgu palīdzību pasākuma plānošanā un organizēšanā sporta skolotājai Jesenijai Masaļskai, skolas saimniecības pārzinim Raitim Šakalovam, vizuālās mākslas skolotājai Ivetai Rundānei un matemātikas skolotājai Dacei Vasilevskai, pozitīvi un optimistiski noskaņotajiem brīvprātīgajiem tiesnešiem – Lindai Rundānei un Andrim Rundānam!

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde un Audriņu pagasta jaunieši

Capture_audrini  Capture_audrini3 Capture_audrini4

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0