“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 15.04.2020

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0