“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 1. augusta saistošajos noteikumos Nr.3 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””

Publicēts 22.10.2019

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt teritorijas plānotājai Tatjanai Volkai  uz e-pastu tatjana.volka@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 6. novembrim.

Paskaidrojuma_raksts

Saistošo noteikumu projekts

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0