Globālās izglītības diena Lūznavas PII

Publicēts 10.10.2017

Globālās izglītības diena Lūznavas PII „Pasaciņa „ iesākās ar tradicionālo rīta apli, kurā visi kopā pārrunāja par atkritumiem, to rašanos un savākšanu.

Rotaļnodarbībā pie bērniem bija ieradusies Šmule. Bēŗni salasīja atkritumus, ko Šmule izmētāja. Kopā ar skolotāju noskaidroja, ka atkritumi ir ļoti dažādi, un ka ir arī tādi, kurus varētu izmantot atkārtoti, ja tie tiktu šķiroti un otro reizi pārstrādāti. Tāpēc kopā mācījāmies šķirot atkritumus. Arī paši izveidojām mūzikas instrumentus no jogurta pudelītēm. Noslēgumā bērni sašķirotos atkritumus nogādāja Lūznavas pagasta atkritumu šķirošanas punktā un salika pēc veidiem. Bērni apņēmās mājās izstāstīt vecākiem par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un kopā taupīt mūsu zemes resursus.

Valentīna Mališeva,
Rēzeknes novada Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” vadītāja

IMG_3973 IMG_3980 IMG_3982 IMG_3989 IMG_3993 IMG_3998

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

GS_logo_LVEK_logo_en

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0