Globālā stunda “Mēs pasaulē” Feimaņu pamatskolā

Publicēts 10.11.2017

Norises pasaulē, globalizācijas procesi arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un lēmumus – to, kā iepērkamies, strādājam, mācāmies, atpūšamies, ceļojam, veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem.

30. oktobrī Feimaņu pamatskolā notika pasākums “Mēs pasaulē”. Šis pasākums tika plānots projekta „Globālā skola” ietvaros. Pasākumā piedalījās 52 dalībnieki, tajā skaitā arī vecāki.

Pasākuma gaitā pirmsskolas un sākumskolas skolēni devās virtuālajā ceļojumā uz dažādām pasaules valstīm. Iepazinās ar bērnu dzīves apstākļiem citur. Tika runāts un diskutēts par dažādām tēmām:

  • Kontinenti
  • Rotaļlietu stāsts
  • Bīstamais ceļš uz skolu
  • Skolas pasaulē
  • Pasaules tautu alfabēti

Nodarbības laikā visi bērni aktīvi darbojās, pasaules kartē atzīmēja vietas, par kurām tika runāts. Nodarbības noslēgumā aplūkojot karti skolēni konstatēja, ka ir apceļojuši visu pasauli un ieguvuši daudz jaunu un interesantu zināšanu.

Globālā izglītība piedāvā zināšanas, prasmes un attieksmi, kas nepieciešama, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs, spētu pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkotos.

Globālā izglītība rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam; kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti…; kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labākā vieta kur dzīvot.

Mums nepieciešams mācīt bērnus runāt par svarīgām lietām, kas skar gan mūsu zemi, gan visu planētu kopumā.

Sākumskolas skolotāja Inita Otikova

IMG_7753 IMG_7756 IMG_7760IMG_7747

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

EK_logo_englobal

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0