ES finansējums projektiem

Publicēts 29.04.2014
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra no 2014.gada 23.aprīļa līdz 22.maijam izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros par atlikušo finansējumu. Aktivitātes mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu. Projekta iesniedzējs var būt ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.
Rietumu Bankas labdarības fonds līdz 23. maijam izsludina projektu konkursu “”Latvijas sakrālais mantojums”", kura gaitā tiek piešķirts finansiāls atbalsts jebkuru konfesiju dievnamiem, kam ir kultūrvēsturiska vērtība. Konkursa ietvaros tiks atlasīti un finansēti projekti, kuru rezultāts ļaus saglabāt un atjaunot reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļus. Iesniegt projektu finansējuma saņemšanai var ikviena Latvijas reliģiskā organizācija, kurai pieder vai valdījumā ir vietējas vai valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Turpināsies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” (24.04.2014.)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.decembrim (ieskaitot) turpināsies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”. Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.

7. maijā Rīgā notiks seminārs par aktualitātēm daudzdzīvokļu māju renovācijā (07.05.2014., Rīga)

Š.g. 7.maijā plkst. 10:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kalnciema iela 6, 223.aditorija) notiks seminārs “Aktualitātes daudzdzīvokļu māju renovācijā”. Semināra mērķis ir informēt par jaunumiem būvniecības normatīvajos aktos un inovācijām renovācijā. Semināra apmeklētāji varēs iegūt informāciju par aktuālajiem grozījumiem LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un daudzdzīvokļu māju gaiscaurlaidību samazinošiem risinājumiem atbilstoši jaunajām LBN 002-01 prasībām. Tāpat seminārā lektori informēs par biežāk pieļautajām kļūdām daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenošanā, reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem un to atbilstību apliecinošiem dokumentiem, ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem, veicot mājokļu siltināšanu un daudziem citiem aktuāliem jautājumiem. Dalībai forumā aicinām pieteikties līdz š.g. 6.maijam, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu Ekonomikas ministrijas mājaslapā.
Informatīvais bezmaksas seminārs “Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020) projektu iesniedzējiem” (12.05.2014., Rīga)

2014.gada 12.maijā no plkst. 10:30 – 14:30, ES Mājas 2.stāva konferenču zālē (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” infopunkts Latvijā aicina pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā “Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020) projektu iesniedzējiem”. Lai piedalītos šajā seminārā, līdz šī gada 8.maijam sūtiet pieteikumu aizpildot anketu: http://goo.gl/UUDjVs , vai sazinieties ar Andreju Lukinu: e-pastsandrejs.lukins@km.gov.lv vai pa tālruni 67330289. Seminārā vietu skaits ierobežots.


Reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri:
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0