Eiropas sadarbības dienā iesaistās arī Rēzeknes novads

Publicēts 01.10.2012
21. septembrī ar devīzi „Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei” visā Eiropā tika atzīmēta Eiropas teritoriālās sadarbības diena. Lai plašākai sabiedrībai pastāstītu par īstenotajiem projektiem un draudzīgu saišu veidošanu starp pārrobežu kaimiņiem, Rēzeknes Augstskolas telpās pulcējās Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI) pārstāvji.

Tikšanās laikā apmeklētāji tika informēti par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu „MODPART”, iepazīstināti ar neiromuskulārās testēšanas iekārtu (Biodex 4), lokālās vibromasāžas un līdzsvara saglabāšanas tehnoloģijām un citiem PSPI īstenotajiem projektiem. Projektu īstenotāji vairākkārt norādīja uz veiksmīgo sadarbību starp institūtu, augstskolu, novada un pilsētas pašvaldībām. Kā izteicās institūta direktore, profesore Velta Ļubkina: „Institūta galvenais mērķis ir veidot saikni starp zinātni, praksi un sabiedrību, kā arī veikt starpdisciplinārus pētījumus.”

Rēzeknes novada pašvaldības ārējo sakaru koordinatore Inta Rimšāne stāstīja par savu pieredzi projektu realizācijā, iesaistot augstskolas studentus, kuriem šogad ir bijusi iespēja piedalīties vairākos starptautiskos projektos, piemēram, grieķu vadītajā projektā „Solidaritāte” (ES programma „Eiropa pilsoņiem”), Horvātijas pašvaldības koordinētajā projektā „Dzirkstele” (ES programma “Comenius”) un citur.

Inta Rimšāne arī iepazīstināja ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektu „Zaļais menedžments”, ko šobrīd īsteno Rēzeknes novada pašvaldība. Tā ietvaros paredzēta „Zaļās politikas” popularizēšana un ieviešana teritorijas attīstības plānošanas procesos. Projekta ietvaros septembra sākumā jau uzsākti Ančupānu parka seguma atjaunošanas darbi.

Rēzeknes novads arī turpmāk plāno iesaistīties dažādos Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos, jo tādējādi uzlabojas sadarbība gan ar kaimiņvalstīm, kaimiņu novadiem un pilsētām, gan arī tiek uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte pierobežas reģionos.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0