Eiropas Kultūras organizācija ECOSE uzaicinājusi Rēzeknes rajona padomi piedalīties jauna projekta realizēšanā

Publicēts 28.05.2009
Rēzeknes rajona padome nolēma atbalstīt Rēzeknes rajona padomes partnerību Eiropas Kultūras organizācijas ECOSE iecerētajā projektā “Art-farers” (Mākslas pasažieri). Šobrīd projekta pieteikums ir iesniegts izskatīšanai Eiropas Komisijas finansētajā programmā “Starptautiskās mobilitātes programmas kultūras jomā”. Ja projektu atbalstīs, tajā tiks iesaistīti dažādu mākslas jomu pedagogi, kuri piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos un mākslas plenērā.

Projekta realizācijas periods plānots 2010.gada 1.janvāris – 2011.gada 31.oktobris.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0