Eiropas Kultūras mantojuma dienas Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā

Publicēts 02.09.2019

Kopš 1999. gada pēc Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvas septembra pirmajā pusē tiek atzīmētas Eiropas Kultūras mantojuma dienas. Katru gadu šīm dienām tiek izvirzīta sava tēma, šogad tā ir restaurācija. 2019. gada 28. augustā Eiropas Kultūras mantojuma dienu priekšvakarā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā varēja tuvāk iepazīties ar restaurācijas nozari, izglītības iespējām šīs profesijas apguvē, restauratora darba specifiku, arī labās prakses piemēriem.
Pasākuma viesis, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmu vadītājs Andris Anspoks, ar aizrautību stāstīja par restauratora profesiju un par to, kā ar profesionālas restaurācijas palīdzību no iznīcības var glābt gan lielas, gan mazākas kultūras vērtības.
Pasākuma dalībnieki rokās varēja paturēt dažādas otas, pasmaržot vairāku veidu lakas un krāsas, kuras tiek izmantotas, restaurējot dažādus sadzīves priekšmetus. Apmeklētājiem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt praktiskus ieteikumus, piemēram, kā cīnīties ar ķirmjiem, kā no dabīgām vielām iegūt restaurācijai nepieciešamos materiālus u. tml. Pasākuma izskaņā dalībnieki varēja iesaistīties arī praktiskā aktivitātē.
Pasākums tapa sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0