Publicēts 23.11.2016
Projektu pieteikumu konkurss informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) jomā 2017. gadam
EK lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (DG Agri) aicina pieteikties dotāciju – projektu pieteikuma konkursam informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas jomā 2017. gadam. Par to, kādi nosacījumi pretendentam jāievēro, kādi dokumenti jāiesniedz, vairāk lasāms šeit: http://ej.uz/informeparlaukiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2016
Piesaki savu projektu valsts budžeta finansētā programmā ”NVO fonds”
9.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja atklātu projektu iesniegumu konkursu 2017.gadā īstenotajiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ''NVO fonds" ietvaros. Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos: NVO darbības stiprināšana, Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, NVO interešu aizstāvības stiprināšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2016
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
21.novembrī sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". Tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2016
Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Lauku atbalsta dienests informē, ka 21.novembrī sākas pieteikšanās programmā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, kuras mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2016
Atsākta projektu iesniegumu pieņemšanu programmā „NVO līdzfinansējuma programma”
Valsts budžeta finansētās programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2016
Projektu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
Pirmais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam sākas 2016. gada 21.septembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 20. decembris plkst 16:00 (GMT+2). Līdz šim laikam projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem Apvienotajā tehniskajā sekretariātā (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius).
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2016
Konkurss jauniešiem par e-līdzdalību
Eiropas Padome izsludinājusi jauniešu projektu konkursu par e-līdzdalību. Eiropas jauniešu informācijas un konsultāciju aģentūra (The European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)) atbalstīs 10 projektu pieteikumus piešķirot 10.000 EUR, katram atbalstītajam priekšlikumam.
 Lasīt vairāk
06092016 Publicēts 06.09.2016
Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas ēkās būs pieejami 32,6 miljoni EUR
Ministru kabineta 6. septembra sēdē atbalstīta Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES fondu atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai apstrādes rūpniecības nozares komersantu ražošanas ēkās. Programmas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 32 555 030 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2016
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinājis pietekumus mērķprogrammām
Valsts Kultūrkapitāla fondas izsludinājis pietekumus vairākām mērķprogrammām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2016
Izsludināta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem
No 21. jūlija līdz šā gada 22. augustam mobilitātes programmā „Kultūra” ir iespējams pieteikties finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas).
 Lasīt vairāk