Publicēts 01.04.2019
Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā
No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.03.2019
Iespēja piesaistīt finansējumu starptautiska kultūras projekta īstenošanai
Kultūras ministrija (turpmāk – KM) uzsāk potenciālo projektu ideju apzināšanu jeb kartēšanu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” jomas „Kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība” ietvaros.
 Lasīt vairāk
titulbilde Publicēts 15.03.2019
Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu ar kopējo finansējumu 510 660,00 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma saņemšanai SVVA Stratēģijas rīcībās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2019
Pieejams ES fondu finansējums ģimenes ārstu prakšu attīstībai
Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošanai. Šim mērķim projektu atlases apakškārtā, kas ilgs līdz 24. aprīlim, no ERAF pieejams vairāk nekā 3,1 miljons eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.02.2019
“NVO fonda” 2019. gada projektu iesniegumu konkurss
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019. gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 6. marts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.02.2019
Izsludināts “NVO fonda” 2019.gada projektu iesniegumu konkurss
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 6.marts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2019
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē vai rekonstrukcijā. Šim mērķim programmas otrajā atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2019
Var pieteikt projektus Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts administrācija”
No 2019. gada 15. janvāra Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” aicina valsts un pašvaldību sektorā strādājošos pieteikt mobilitātes projektus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 30. marts. Gadā ir tikai viena pieteikumu kārta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2019
Var iegūt finansiālu atbalstu radošiem braucieniem
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra” izsludināts pirmais šāgada pieteikšanās termiņš finansiālam atbalstam radošiem braucieniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2019
Pieejams atbalsts ar tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga aktivitāšu īstenošanai
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 4.martam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma attīstības veicināšanai.
 Lasīt vairāk