Publicēts 11.04.2015
Izsludina konkursu 2015. gada balvām zinātnē
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), AS “Latvijas Gāze” un nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu 2015. gada balvām zinātnē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2015
Izsludina vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
Lauku atbalsta dienests izsludina vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" un Rīcības programmas 2014.-2020.gadam (RP) pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" izsludinot publisko finansējumu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (stratēģijas) īstenošanai līdz 2019.gadam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2015
Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” konkursa papildu kārta Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina papildu kārtu atklāta konkursa grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" ietvaros un aicina akreditētas Latvijas augstākās izglītības iestādes, tajā skaitā - koledžas, un zinātniskās institūcijas pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:

- uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,

- īstenotu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2015
Projektu konkurss aktīvam dzīvesveidam – Diena kā piedzīvojums
Lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, Narvesen sadarbībā ar jauniešu organizāciju Avantis īsteno projektu konkursu Diena kā piedzīvojums. Jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savus projektus aktīva dzīvesveida veicināšanai, lai saņemtu līdz 2000 eiro finansējumu to realizācijai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2015
Rietumu Bankas labdarības fonds izsludina ceturto projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”
Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau ceturto gadu pēc kārtas izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”, kura mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2015
Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu attīstības sadarbības projektiem Gruzijā, Moldovā un Ukrainā
16. martā Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2015
Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2015
Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru aicina lauksaimniekus aktīvi piedalīties konkursā „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2015”, lai pārstāvētu Latviju starp citām Baltijas jūras reģiona valstīm un pretendētu uz naudas balvu – 10 000 eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2015
Izsludināts kārtējais ”Rīgas filmu fonda” konkurss
Rīgas dome izsludina Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā konkursu
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2015
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Kultūra”
Ir atvērts šī gada otrais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2015
Izsludina programmu “Nāc un dari! Tu vari!”
Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina programmu "Nāc un dari! Tu vari".
 Lasīt vairāk