Dzīvosim veselīgāk un aktīvāk!

Publicēts 06.09.2017
Ineses Muhambergas foto

Rēzeknes novadā nu jau piekto mēnesi norisinās ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ieviešana. Par projektā plānotajām darbībām novada iedzīvotāji regulāri tiek informēti ar novada mājaslapas starpniecību, kā arī aktīvi darbojas projekta Veselības un profilakses skolas piecu filiāļu koordinatori Ingūna Semule (Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricānu, Strūžānu pagastā, tālr. +371 28670203, inguna.semule@gmail.lv), Velga Lāce (Nautrēnu, Ilzeskalna, Bērzgales, Lendžu, Vērēmu pagastā, tālr. +371 26670347, velgalace@gmail.com), Kristīne Rimša (Kantinieku, Sakstagala, Audriņu, Ozolmuižas, Griškānu pagastā, tālr. +371 26466734, kristine-rimsa@inbox.lv), Aivars Mežatučs (Silmalas, Ozolaines, Maltas, Pušas, Feimaņu pagastā, tālr. +371 22013477, aivars.mezatucs@gmail.com), Svetlana Mikanova (Mākoņkalna, Kaunatas, Lūznavas, Čornajas, Stoļerovas pagastā, tālr. +371 26447713, svetlana.mikanova@inbox.lv).

Ingūnas Semules foto Kopš 10. jūlija novada pagastos viesojas “Izbraukuma veselības istaba”, kurā tiek sniegta teorētiska informācija par sirds un asinsvadu veselību, ko ietekmē augsts un pārāk zems asinsspiediens, liekais svars, holesterīna un cukura līmenis asinīs, kā arī tiek veikti veselības paškontroles mērījumi, tos papildinot ar īsu ekspreskonsultāciju sniegšanu (5 min.) ar mērķi mudināt veikt ikdienas paradumu maiņu vai nopietnu rezultātu gadījumā – vērsties pie ģimenes ārsta.

Jūlijā un augustā “Izbraukuma veselības istaba” viesojās 14 novada pagastos, septembrī plānots apmeklēt 7 novada pagastus, kopumā līdz gada beigām tā katru pagastu apmeklēs divas reizes, bet līdz projekta beigām ( 31.12.2019.) – sešas reizes.

Ineses Muhambergas foto Ineses Muhambergas fotoNo 7. līdz 13. augustam Rēzeknes novada Lūznavas pagastā norisinājās veselības veicināšanas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, kurā septiņu dienu garumā notika dažādas veselību veicinošas aktivitātes 10 novada bērniem kopā ar viņu pavadoņiem.

Nometne bija gana interesanta un jauka, to atzina visi tās apmeklētāji. Projekta laikā paredzētas vēl astoņas nometnes, gan jau pieminētā nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, gan bērniem no sociālā riska grupām, gan bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm.

 Svetlanas Mikanovas foto27.augustā ikviens novada iedzīvotājs varēja piedalīties veselību veicinošā pasākumā “Skrējiens pēc veselības”, kas notika Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā. Pasākumā disciplīnas bija dažādas un piemērotas gan pašiem mazākajiem, gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan jau nopietniem skriešanas cienītājiem. Ļoti jauka un interesanta bija pasākuma teorētiskā daļa, kurā Andrejs Jesko sniedza ieskatu par skriešanas nozīmi veselības veicināšanā, par uzturu pirms un pēc skriešanas, par pareizu skriešanu un atbildēja uz citiem klātesošo jautājumiem.

Diena bija jauka un saulaina, pasākuma apmeklētāji katrs saņēma kādu balvu par piedalīšanos pasākumā. Līdzīgi veselību veicinoši pasākumi paredzēti arī nākamajā un aiznākamajā gadā – orientēšanās (pasākums “Kāds ārsts kādu kaiti ārstē?”) un riteņbraukšanas (pasākums “Uzlabo savu sirdi!”) cienītājiem.

Divas dienas ar nakšņošanu un bezmaksas ēdināšanu Rēzeknes novada Silmalas pagastā no 29. līdz 30. augustam norisinājās veselības veicināšanas olimpiāde, kurā ar savām zināšanām par veselīgu uzturu un fiziskajās aktivitātes sacentās Veselības un profilakses skolas filiāļu teritoriju komandas. Uzdevumi bija gana interesanti un jauki. Vai zinājāt, ka cilvēkam pats stiprākais muskulis ķermenī ir mēle?

Svetlanas Mikanovas foto Svetlanas Mikanovas foto Svetlanas Mikanovas foto Mārītes Kaļvas un Svetlanas Mikanovas foto

Par veselības veicināšanas olimpiādes uzvarētājiem kļuva un olimpisko uzvaras kausu saņēma Veselības un profilakses skolas filiāle, kas aptver Silmalas, Ozolaines, Maltas, Pušas, Feimaņu pagastu. Nākamajā un aiznākamajā gadā būs iespēja revanšēties, jo veselības veicināšanas olimpiādes notiks katru projekta gadu.

Projektā ir paredzētas vēl ļoti daudz interesantu aktivitāšu, jau no septembra katrā pagastā iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties kādā no fizisko aktivitāšu nodarbību cikliem. Vai nūjot vai spēlēt boules spēli, vai piedalīties veselības vingrošanā, vai apmeklēt aerobiku, vai vienkārši skriet un slēpot, ja laikapstākļi būs labvēlīgi, to jau varēsiet izvēlēties paši, piesakoties pie jūsu teritorijas Veselības un profilakses skolas koordinatora.

Tāpat projektā ir plānotas dažādas lekcijas/praktiskās nodarbības, šogad par veselīga uztura un atkarību mazināšanas tēmām. Ja vēlaties iemācīties pareizi sastādīt savu ēdienkarti, lai nerastos liekā svara problēmas, vai uzzināt to, ko savā ēdienkartē iekļaut paaugstināta stresa situācijās, vai arī uzzināt par dabas produktiem uzturā, kas veicina veselību, vai varbūt gribat zināt kā rīkoties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība, bet varbūt interesēs kāda cita tēma, tad zvaniet, interesējieties un piesakieties!

Jau tuvākajā laikā novadā notiks veselības dienas, kuru laikā pie mums viesosies dažādi ārsti ar savas jomas lekciju, sniegs dažādus demonstrējumus un grupu konsultācijas, neveicot individuālu diagnožu noteikšanu, bet sniedzot atbildes uz grupas dalībnieku jautājumiem. Projektā paredzētas arī atbalsta grupu nodarbības dažādām mērķa grupām, šogad divām grupām – jaunajām / topošajām māmiņām, jaunajām ģimenēm, kā arī novadā dzīvojošajiem bezdarbniekiem, bet nākamajā un aiznākamajā gadā – varmākam jeb personām ar vardarbīgas uzvedības modeli; atkarīgajiem; audžuvecākiem un aizbildņiem; jauniešiem (bērniem) ar deviantu* uzvedību.

Iesakām par savu veselību domāt un rūpēties, jo vesels cilvēks ir laimīgs cilvēks!

Projektā īstenotajos pasākumos var piedalīties visi Rēzeknes novadā dzīvojošie iedzīvotāji, tādēļ aicinām visus šajos bezmaksas pasākumos piedalīties, izmantot projekta sniegtās iespējas, piesakoties pie jūsu teritorijas Veselības un profilakses skolas filiāles koordinatora!

Projekta ieviešanas darba grupa

* Deviance, devianta uzvedība – individuāla vai cilvēku grupas (masveida) rīcība, kas neatbilst sabiedrībā faktiski vai likumiski noteiktajām valdošajām uzvedības normām (piemēram: prostitūcija, pārmērīga alkohola lietošana, klaiņošana, skolas kavēšana, pašnāvība)

loggoo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0