Dzeramā ūdens kvalitāte pēc spēcīgām lietavām Latgalē

Publicēts 28.08.2017

Veselības inspekcija aicina spēcīgo lietavu skarto teritoriju iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei. Īpaši piesardzīgiem ir jābūt iedzīvotājiem, kas izmanto vietējās ūdens ieguves vietas un dzeramo ūdeni ņem no seklām akām un spicēm. Centralizēto ūdensapgādes sistēmu klienti var justies drošāk, jo pazemes urbumi ir vairāk aizsargāti un ūdens piegādātāji rūpējas par ūdens ņemšanas vietu aizsardzības pasākumu ievērošanu.

Spēcīgo lietavu laikā vietējās dzeramā ūdens ieguves vietas var tikt piesārņotas ar virszemes ūdeņiem, nereti arī ar kanalizācijas ūdeņiem. Šādi piesārņota ūdens lietošana uzturā bez apstrādes var izraisīt veselības problēmas. Uzturā ieteicams lietot vārītu vai fasētu dzeramo ūdeni.

Papildus informācija par dzeramā ūdens kvalitāti, tā iespējamo piesārņojumu un preventīvajiem pasākumiem, ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Dzeramais ūdens – Dzeramā ūdens kvalitāte un tā iespējamais piesārņojums plūdu rezultātā.

 

Informāciju sagatavoja: Veselības inspekcijas Vadītāja biroja preses sekretāre Katrīna Vīksna sadarbībā ar Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļu.

Tel.nr. 28342858, 67819677, katrina.viksna@vi.gov.lv , komunikacija@vi.gov.lv

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0