Domā globāli! Sadzīves atkritumu otrā dzīve

Publicēts 03.11.2017

11. oktobrī Maltas vidusskolā notika pasākums ” Kāpēc šķirot atkritumus ir svarīgi?’’ Pasākumā piedalījās Maltas vidusskolas sākumskolas skolēni un pirmsskolas grupa.

Ikdienā mēs dzīvojam mājās, kādas paši esam izveidojuši. Pasaule un daba ir mājas, kuras esam saņēmuši, te ienākot. Mēs ražojam un patērējam arvien vairāk gan jaunas lietas, gan arī …jā arī atkritumus. Mēs esam sašutuši par piegružotajiem mežiem, upju, ezeru krastiem, grāvjiem. Skolēni noskatījās divas filmas ”Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi” un ”Saruna par atkritumu šķirošanu bērniem.’’

Pēc filmu noskatīšanās aktualizējām jautājumu, kas ir atkritumi, ko nozīmē šķirot atkritumus un, cik ilgā laikā tie sadalās, nokļūstot dabā. Skolēni izteica dažādus minējumus par atkritumu sadalīšanos. Bērni bija pārsteigti, ka ir jāpaiet tik ilgam laika posmam, lai nokļūstot dabā, lietas pazustu. Pārtikas atkritumi sapūst 6 mēnešu garumā. Papīrs un kartons zemē var atrasties 1 līdz 5 gadus. Metāls 5 – 20 gadus, dažādas plastmasas ilgāk par 100 gadiem, stikla priekšmeti vairākus gadu simtus nesadalās.

Dažādām sadzīviskām lietām mēs varam piešķirt otru dzīvi. 2.b klases skolēni bija izgatavojuši mūzikas instrumentus. Klases audzinātāja Ludmila Maslobojeva dziesmai uzrakstīja vārdus. Mūziku sacerēja mūzikas skolotāja Irēna Ivanova. Visi kopīgi baudījām skolēnu priekšnesumu. Katra klase bija cītīgi strādājuši un gatavojuši dažādas interesantas un neparastas lietas, piešķirot sadzīves atkritumiem otru dzīvi. Skolēni prezentēja savu veikumu, stāstot par saviem unikālajiem darbiem. Pasākuma noslēgumā izskanēja dziesma “Par tīru Latviju.’’

5.a klases skolēns Raivis Madelāns prezentēja savu veidoto animācijas filmu ”Notikums mežā”, kuru skolēni skatījās ar lielu interesi.

Ar šo pasākumu mēs vēlējāmies, lai skolēni saprastu, cik svarīgi ir taupīt un saudzēt visu to, kas mums ir apkārt, cik svarīgi ir šķirot atkritumus un atkārtoti izmantot dažādus materiālus. Mēs esam cieši saistīti ar visu pasauli. Mēs esam visas lielās pasaules dabas daļiņa.

Sākumskolas skolotāja Marija Kleina

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

IMG_9597 IMG_9606 IMG_9618 IMG_9622 IMG_9750GS_logo_LVEK_logo_lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0