Darbīgās ģimenes projektā “Darbīgās kopienas”

Publicēts 20.05.2020

2019. gada decembrī, kopā ar projekta “Darbīgās kopienas” vadītāju Kristīni Liepiņu (Izglītības iniciatīvu centrs) viesojoties Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, bija iespēja vērot, kā projekta semināros gūtās zināšanas tiek izmantotas darbā ar vecākiem. Izglītības iestādē mācību gada sākumā tika veikta netradicionāla ģimeņu aptauja par iespējām, kādas vecāki var piedāvāt sabiedrības dzīves attīstības veicināšanai. Par pamatu aptaujai kalpoja projekta mērķis: attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Skola veic bērnu un jaunatnes izglītošanas un audzināšanas funkcijas, taču ir ļoti svarīga arī ģimeņu ieinteresētība un sadarbība ar skolu, it sevišķi skolēnu dzīves prasmju apguvē.

Aptaujā atklājās, cik vecāki ir atsaucīgi un atvērti sadarbībai ar skolu, kā arī gatavi labprāt dalīties ar savu pieredzi un zināšanām.

Mācību gada laikā tika organizētas vairākas izglītojošās un radošās darbnīcas, kurās atsevišķās klašu grupās vecāki iepazīstināja ar sava amata, vai hobija niansēm. Skolēniem tika piedāvāts ieskats biškopja darba aizkulisēs, kā arī apgūt iemaņas vaska rāmīšu sagatavē, ievietošanai bišu stropā. Ne katram no mums ir bijusi iespēja vērot un izmēģināt šādu darbu. Tika apgūtas prasmes vaska sveču un telpisku papīra darināšanā, kopīgā piparkūku sagatavošanā. Tikšanās ar novada dzejnieci Līviju Liepdruvieti paplašināja skolēnu redzesloku un ļāva ielūkoties dzejas tapšanas procesā.

Ārkārtas situācijas laiks ieviesa savas korekcijas mūsu kopīgajā telpā, taču arī šajā laikā ģimeniskas darbošanās kopīgos lauku darbos, ēdienreižu gatavošanas, rokdarbu prasmju apgūšanas, stādu audzēšanas un kopšanas darbos nostiprina ģimeņu kopību un savstarpēju līdzdarbošanās prieku. Šis saspringtais laiks ļāva nodoties kopīgiem klūgu griešanas un sagatavošanas darbiem, lai turpmāk varētu apgūt pīšanas mākslu, gan pievērsties sportiskām aktivitātēm un veselīgam dzīvesveidam.

Šādās kopā darbošanās reizēs vienojas paaudzes. No paaudzes paaudzēs tiek nodots darba tikums un spēja saskatīt ikviena darba lietderīgumu un nozīmīgumu.

Īstenojot projekta “Darbīgās kopienas” ieceres, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pedagogu kolektīvs ir atklājis milzum daudz resursu, kurus lietpratīgi izmantojot, iespējams padarīt izglītības procesu aizraujošu un bērniem saistošu.

Ir patiess gandarījums par ģimeņu kopā būšanas un darbošanās prieku, neskatoties uz grūtībām, ko ir šis laiks ir ienesis visas sabiedrības dzīvē.

Patiess kopdarbības atspoguļojums skatāms pievienotajā prezentācijā šeit

Biruta Rīvāne,
vietējās kopienas koordinatore

20191108_10144120191108_102544

kopienas_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0