Darba devēj, dod iespēju izglītotam jaunietim iegūt pirmo darba pieredzi!

Publicēts 10.10.2014

Lai sekmēt jauniešu integrēšanu darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk jaunu pasākumu Jauniešu garantijas ietvaros – “Pirmā darba pieredze jaunietim”. Tās ietvaros NVA reģistrēti jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nemācās pilna laika studijā, varēs gadu strādāt pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksās dotāciju – 160 euro (jaunietim ar invaliditāti 240 euro), bet otrajā pusgadā – NVA dotācija algai būs 100 euro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti 200 euro). Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kas nedrīkstēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

Tieši tagad NVA aicina darba devējus – komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, iesaistīties jauniešu programmā „Pirmā darba pieredze jaunietim”, piedāvāt un veidot darba vietas jauniešiem. Tiesa gan, darba devēji nevarēs jaunieti nodarbināt nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Kāds darba devējam ieguvums?

  1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
  2. Darba vadītājs, kas ar darbā pieņemtajiem jauniešiem saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
  3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
  4. Vienreizēja dotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, ne vairāk kā 50euro;
  5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti – NVA segs izdevumus līdz 711 euro.

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1.solis
Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit.

3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

Plašāka informācija pieejama NVA mājaslapā.

Infromācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0