Dabas un cilvēku stāsti pirmajā grāmatā par Rāznas Nacionālo parku

Publicēts 18.09.2017

Rāznas nacionālā parka biedrība sagatavoja un izdeva grāmatu, kas ir veltīta Rāznas Nacionālā parka 10 gadu jubilejai. Grāmatas autori ir Anna Rancāne un Andris Eglītis.

Rāznas Nacionālā parka teritorija ir īpaša gan ar savām dabas vērtībām un kultūrvēstures objektiem, teritorijā dzīvojošo cilvēku likteņiem un dzīves gudrībām, tradicionālo amata prasmju attīstīšanas un dabai draudzīgas saimniekošanas pieredzi. Grāmatas autore Anna Rancāne akcentē dabas un cilvēka sinerģiju: “Taču – kas ir teritorija, ezeri, meži, kalni bez cilvēkiem, kuri te gadu simtiem ir dzīvojuši un veidojuši šīs vietas seju – ar folkloru, tradīcijām un amatu prasmēm, īpatnējiem vietvārdiem, ar dzimtu likteņiem, kuri nesaraujami savijušies ar dabas un ainavas bagātībām? Tāpēc šajā grāmatā, kas veltīta Rāznas Nacionālā parka 10 gadu jubilejai, cieši kopā ir dabas un cilvēku stāsti. Kā sarkana dzijtiņa tiem cauri vijas Rāzna ar savu tūkstošveidību.” Fotogrāfam Andrim Eglītim ir izdevies notvert mirkļus dabā un cilvēku sejās, atklāt tos gadalaiku un emociju prizmā.

Grāmatas atvēršana paredzēta Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotās konferences “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi” laikā. Tā norisināsies Rēzeknē, Latgales vēstniecībā ”GORS” 23. novembrī. Rāznas nacionālā parka biedrība grāmatu dāvinās konferences dalībniekiem, pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldei, bibliotēkām un izglītības iestādēm. Grāmata būs dāvana nākamajām paaudzēm un kalpos Rāznas Nacionālā parka popularizēšanai Latvijā un ārvalstīs, dabas un kultūrvēstures vērtību aktualizēšanai sabiedrībā, kā arī dabas aizsardzībai nozīmīgas pieredzes atklāšanā.

Grāmata izdota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi- dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē ” (projekta reģ. Nr.1-08/226/2106) ietvaros, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju. Līdzfinansējums “ Rāznas nacionālā parka biedrība.”

Projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi- dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē ” mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Projektu realizē Ķemeru nacionālā parka fonds, Teiču dabas fonds, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība un Rāznas nacionālā parka biedrība.

Rāznas nacionālā parka biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Rukmane

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0