Dabas aizsardzības pārvaldei jauns un moderns aprīkojums

Publicēts 04.08.2017
Laiva ar radaru

Dabas aizsardzības pārvalde turpina modernizēt valsts vides inspektoru ikdienas darbā izmantojamo inventāru, iegādājoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotas iekārtas, tādējādi padarot kontroles darbu daudz efektīvāku. Pārvalde iegādājusies vienu radaru laivai, divus tālummērus, divas meža kameras un vienu termokameru. Iekārtas dod iespēju uzlabot vides inspektoru darba apstākļus uz ūdens un to tuvumā, nodrošināt atļauju ūdenstransporta un mehānisko transportlīdzekļu izmantošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā nosacījumu kontroli.

Mūsdienīgas konkrētiem mērķiem piemērotas iekārtas nepieciešamas, lai palielinātu operativitāti un efektivitāti reidos uz ūdeņiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, fiksētu nelikumīgas darbības un veiktu drošu navigāciju nakts laikā vai sliktas redzamības apstākļos un nodrošinātu sugu un biotopu aizsardzības režīma ievērošanu.

“Latgales ūdeņi ir bagāti ar dažādām zivju sugām, tostarp, īpaši aizsargājamām, piemēram, šeit sastopamas sīgas un repši. Iegādātie jaunie tālummēri ļaus efektīvi kontrolēt zvejas rīku atbilstību normatīvajos aktos un zvejas licencēs noteiktajām prasībām. Varēsim operatīvi fiksēt nelegālos zvejas rīkus gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, kā arī nepārtrauksim darbu sliktas redzamības apstākļos,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais dabas aizsardzības speciālists Latgales reģionā Dainis Tučs.

Jauniegādātais aprīkojums ļaus novērtēt peldošā transportlīdzekļa pārvietošanās ātrumu un maršrutu, tādējādi nodrošinot iespēju DAP speciālistiem veikt tūrisma pakalpojumu sniedzējiem izsniegto pārvietošanās atļauju nosacījumu kontroli.

Minētā aprīkojuma iegāde veikta ar Zivju fonda atbalstu īstenota projektā ”Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”. Projekta kopējais finansējums – 10 224,50 EUR, no tiem 8997,00 EUR ir Zivju fonda finansējums.

Pārvaldes vides inspektori aicina iedzīvotājus un makšķerniekus nekavējoties ziņot par jebkuru konstatēto pārkāpumu Latgalē (Rāznā, Lubānā, Ežezerā u.c.), zvanot Dainim Tučam (tālr.: 26528739), Dagnim Vasiļevskim (tālr.: 26112686), Aleksandram Savičam (tālr.: 28703840).

Informāciju sagatavoja:
Elīna Ezeriņa,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0