Čornajas pagasta pārvalde pārdod kustamo mantu

Publicēts 16.01.2015

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu kustamo mantu:
1) vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM 5733, reģistrācijas gads – 1998, degviela – benzīns, nobraukums – 283145 km, brīva cena – EUR 374,47 (trīs simti septiņdesmit četri euro 47 centi).

2) pasažieru autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP 775, reģistrācijas gads – 1983, degviela – dīzeļdegviela, nobraukums – 58705 km, brīva cena – EUR 6039,47 (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 47 centi).

3) traktoru FORD TW 30, valsts reģistrācijas numurs T 7258 LR, reģistrācijas gads – 1982, nobraukums – 7958 motostundas, brīva cena – EUR 12039,48 (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 48 centi).

Kustamās mantas atrašanās vieta – Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads;

Kustamās mantas apskate iespējama līdz 2015. gada 6. februārim, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Čornajas pagasta komunālās saimniecības pārzini (tālr.26135707).

Personas, kuras vēlas iegādāties kustamo mantu, iesniedz pieteikumus līdz 2015. gada 6. februārim Čornajas pagasta pārvaldē: Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:30.

Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Čornajas pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

Atsavināšanas noteikumi auto brīva cena
Atsavināšanas noteikumi autobuss brīva cena
Atsavināšanas noteikumi traktors brīva cena

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0