Čornajas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA

Publicēts 20.10.2014

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM 5733, nosacītā cena ir EUR 374,47 (trīs simti septiņdesmit četri euro 47 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Kustamās mantas raksturojums:

  • Atrašanās vieta – Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads;
  • Vieglās automašīnas tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads -1998, degvielas tips – benzīns; nobraukums – 283145 km.

Pieteikumus izsolei var iesniegt Čornajas pagasta pārvaldē: Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 līdz 2014.gada 13.novembrim lietvedei, tālr.64637599.

Izsole notiks 2014.gada 14.novembrī plkst.10:00, kontaktpersona Anatolijs Krasnonosovs, tālr. 26135707.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Čornajas pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0