Publicēts 18.02.2016
Izsūtīti Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi 2016.gadam
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2016
Strūžānu pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu
Strūžānu ciemā plāno veikt 30 koku izciršanu pie Strūžānu ezera, ar mērķi atbrīvot vietu parka izveidei. Strūžānu pagasta pārvalde aicina pagasta iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2016
Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu projektiem Rēzeknes novada skolām vides aizsardzības jomā
Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu skolām vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Kopējais konkursam pieejamais finansējums no Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda līdzekļiem ir 25 000 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2016
Aicinājums iedzīvotājiem iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus mēneša laikā noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja līgumi netiks noslēgti mēneša laikā, fiziskās un juridiskās personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2016
Rāznas NP teritorijā notverti makšķernieki ar nelikumīgiem makšķerēšanas rīkiem un līdakām
Aizvadītajā nedēļas nogalē, 2016. gada 31. janvārī, apsekojot Rāznas Nacionālā parka teritorijā esošo Bezļesjes ezeru un pārbaudot makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas valsts vides inspektori aizturējuši trīs makšķerniekus. Vienlaicīgi vēršam makšķernieku uzmanību, ka 2016. gada 1.februārī spēkā stājušies jauni noteikumi - 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800” Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2016
Atcelta talka Lubāna mitrājā
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka laika apstākļu un drošības apsvērumu dēļ atcelta 3. februārī dabas liegumā “Lubāna mitrājs” plānotā talka, kas bija veltīta Pasaules mitrāju dienai. Par talkas datumu informēsim atsevišķi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2016
Jauni konkursi skolēniem par videi draudzīgu dzīvesveidu
Lai veicinātu izglītības iestāžu skolēnu izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas tēmu, SIA ,,ALAAS’’ izsludina divus jaunus konkursus:
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2016
Dricānu vidusskolēni interaktīvās nodarbībās mācījās par klimata pārmaiņām
7. janvārī, spītējot aukstajam laikam, Dricānu vidusskolā visas mācību dienas garumā notika tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalījās pavisam divās īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstināja un izskaidroja, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2016
Dabas aizsardzības pārvalde: ar mehanizētiem transportlīdzekļiem pa Lubāna ezeru pārvietoties aizliegts!
Lubāna ezers ir viena no iecienītākajām makšķernieku vietām Latgales pusē. Līdzšinējās ziemās nokļūšanai makšķerēšanas vietās bieži tika izmantotas automašīnas un citi transportlīdzekļi. Taču kopš spēkā stājušās izmaiņas dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, pārvietošanās pa Lubāna ezeru ar mehāniskiem transportlīdzekļiem ir aizliegta. Šis aizliegums neattiecas uz rūpnieciskās zvejas zvejniekiem, kas pārbaudes brīdī uzrāda attiecīgo zvejas licenci.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2016
Dricānu vidusskolā notiks tehniski radošās darbnīcas par klimata pārmaiņām
7. janvārī Dricānu vidusskolā visas mācību dienas garumā notiks tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalīsies trīs īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstina un izskaidro, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi. Darbnīcas norisināsies Vislatvijas tūres ietvaros, kas ilgs līdz pat nākamā gada pavasarim.
 Lasīt vairāk