Publicēts 28.04.2016
Par Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda atbalstītajiem projektiem pagastos 2015. gadā
No 2015. gada 9. marta līdz 2015. gada 23. martam pagastu pārvaldes tika aicinātas iesniegt Rēzeknes novada domes Vides aizsardzības padomei projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība, atbilstoši Vides aizsardzības fonda nolikumam: izglītība un audzināšana vides aizsardzības jomā; vides monitorings; bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība; gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņas; vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana; ūdeņu aizsardzība; augšņu un grunts aizsardzība un sanācija; vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana; atkritumu apsaimniekošana; radioaktīvo atkritumu pārvaldība; zivju resursu pavairošana un aizsardzība; zinātniskās pētniecības un plānošanas dokumentu izstrādāšana vides aizsardzības jomā. 20 pagastu pārvaldes ir realizējušas šādus projektus:
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2016
Skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’ uzvar Ilzeskalna pagasta komanda
19. aprīlī jau otro gadu pēc kārtas, ieskandinot Vislatvijas Lielās talkas nedēļu, SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi organizēja skrējienu jauniešiem – ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Pasākuma galvenais mērķis bija padziļināt jauniešu izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, kā arī rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.04.2016
SIA ,,ALAAS’’ konkursā ,,Sāc ar sevi!’’ 2. vietu iegūst Čornajas PII “Brīnumzeme”
Šogad pirmo reizi SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis bija iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo tas veicina dabas resursu saglabāšanu. Konkursā piedalījās piecas izglītības iestādes -- Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes novada Rēznas pamatskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola, Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme", kā arī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības programma ,,4H’’. Konkursanti līdz 12. aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2016
Šogad Dabas koncertzāle notiks Lūznavas muižā, galvenā tēma un varonis – garausainais sikspārnis
Jau 11. gadu dabas, mākslas un mūzikas mīļotāji aicināti apmeklēt Dabas koncertzāli. 2016. gadā unikālo brīvdabas pasākumu būs iespēja apmeklēt divās Latvijas vietās - 18. jūnijā Lūznavas muižas parkā Rēzeknes novadā un 1. jūlijā Zaļenieku muižas parkā Jelgavas novadā. Dabas koncertzāle savā pastāvēšanas laikā no vakara muzicēšanas nelielā cilvēku lokā kļuvusi par vērienīgu brīvdabas pasākumu, kur Latvijas zinātnieki un mākslinieki izziņas un radošajās darbnīcās un emocionālos mūzikas, gaismas un video priekšnesumos apmeklētājiem dod iespēju iepazīt vai no jauna atklāt gan bieži sastopamas, gan retas un apdraudētas dabas vērtības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.04.2016
Nedēļas nogalē Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Putnu dienām visā Latvijā
Šajā nedēļas nogalē, 2016. gada 9.-10. aprīlī, visā Latvijā norisināsies Putnu dienas, ko organizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un citām organizācijām. Interesentiem būs iespēja piedalīties gan putnu vērošanas ekskursijās un pārgājienos dažādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan radošās un izzinošās nodarbībās un pasākumos citviet, izzinot putnu dzīvi, darinot putnu būrīšus u.tml.. Putnu dienas finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.03.2016
Aicina jauniešus skriet ,,Atkritumiem pa pēdām’’!
Tuvojas Lielā Talka, kuras sauklis šajā gadā ir ļoti skanīgs ,,Latvijai BŪT zaļai!’’. Tāpēc SIA ,, ALAAS’’ sadarbībā ar pašvaldībām jau otro gadu pēc kārtas aicina jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Skrējiens – orientēšanās notiks 19. aprīlī. Pasākuma galvenais uzdevums ir padziļināt jauniešu izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.03.2016
Kāda ir pasaka, ko stāsta PET pudele?
17. martā SIA ,,ALAAS’’ Rēzeknes bērnu bibliotēkā organizēja svinīgu pasākumu, kura laikā apbalvoja konkursa ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ uzvarētājus. Konkursam tika iesniegti 45 radoši, ļoti skaisti, brīnišķīgi darbi! Prieks, ka tukšās PET pudeles tika nevis izmestas sadzīves atkritumu konteinerā, bet gan ieguva otru dzīvi – pārtapa pasaku varoņos! Sadarbojoties bērniem, vecākiem un skolotājiem tika izveidots Zīļuks, ziloņi, Zelta zivtiņas un pat Zelta zirgs, Šreki, Jēriņš Šons, pūķis, bitīte un daudzi citi pasaku varoņi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2016
Noslēdzies konkurss ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’
3. martā noslēdzās SIA ,,ALAAS’’ konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’. Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot pasakas varoni vai varoņus, par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.03.2016
Jaunieši tiek aicināti iesaistīties klimata pārmaiņu programmā
Martā biedrība “homo ecos:” īsteno programmu jauniešiem, aicinot iesaistīties klimata pārmaiņu samazināšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.02.2016
Aicinām ģimenes ar bērniem un skolēnus uz Mitrāju dienai veltītu plakātu-kolāžu veidošanu Rēzeknē
 Lasīt vairāk