Publicēts 16.10.2020
Rāznas ezerā ielaisti zandartu mazuļi
Valsts zivju fonda projekta Nr. 20-00-S0ZF02-000006 “Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana” ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība šī gada 15. oktobrī veica zandartu mazuļu ielaišanu Rāznas ezerā Čornajas pagasta Tilīšos. Rāznas ezera zivju resursu papildināšanai paredzētais projekta finansējums ir 34 969,00 EUR, tai skaitā Valsts zivju fonda finansējums 10 000 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda finansējums 24 769,00 EUR un Rāznas nacionālā parka biedrības finansējums 200,00 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2020
Aktuālais video: Rēzeknes novadā aizvadīts seminārs par muižu parkiem un dārziem
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2020
Laizānu parks kļuvis bagātāks par 70 jauniem kokiem un krūmiem
Grimoņi Aurea Baltais, grimoņi Sibirica Baltais, vilnainās irbenes, pulkstenīšu forsītijas, gludie kārkli Nana, parastie vītoli Bullata, egles Dundanga – kopskaitā 70 jauni krūmu un koku stādiņi Meža dienu ietvaros piektdien tika iestādīti Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu parkā. Koku un krūmu stādīšana piektdien, 9. oktobrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā semināra ,,Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!” Meža dienu 2020 ietvaros, uz to Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas ēkā, kas atrodas Laizānu parkā, aicinot pašvaldību pārstāvjus un dabas ekspertus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2020
Paziņojums par dabas parka „Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā tiek izstrādāts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas parka „Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāns turpmākajiem 12 gadiem. 2020. gada 22. oktobrī plkst.13.00 Rēzeknes novada pašvaldībā (lielā zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne) un tiešsaistē (attālināti) notiks plāna uzsākšanas informatīvā sanāksme. Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 19. oktobrim, zvanot pa tālruni 27262312 vai rakstot e-pastu uz ilmars.bodnieks@gmail.com.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2020
Izsludina foto konkursu “Mans zaļais solis Latvijai’’
SIA ,,ALAAS’’ no 5. oktobra līdz 5. novembrim izsludina foto konkursu "Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un "zaļu" dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2020
Šogad Latgales Meža dienas notiks Ozolainē
Piektdien, 9. oktobrī vides entuziasti no visas Latvijas pulcēsies Liepu pamatskolā uz Meža dienām, aicinot tajās piedalīties Latgales pašvaldību speciālistus. Pasākuma ietvaros notiks seminārs ,,Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!’’, kurā par muižu dārziem un mūsdienu tendencēm stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, par mežu apsaimniekošanu – AS ,,Latvijas valsts meži’’ Ziemeļlatgales meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Lubānā ielaisti zandarta mazuļi
Realizējot Valsts zivju fonda projektu Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”, Rēzeknes novada pašvaldība 1. oktobrī veica zandarta mazuļu ielaišanu Lubāna ezerā Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā pretī Ūdenstūrisma centram “BĀKA”. Projekta mērķis ir papildināt Lubāna ezera zivju resursus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2020
Pēc iedvesmas uz Latgali
Pateicoties Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras (LIAA) Tūrisma departamentam, Latgales reģiona Tūrisma asociācijas biedriem un citiem tūrisma nozares pārstāvjiem 18. septembrī bija iespēja apmeklēt pieredzes apmaiņas semināru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2020
Atzīmējot Pasaules talku, “Zaļā josta” aicina doties dabā un atbrīvot vidi no bezatbildīgi izmestiem izsmēķiem
Šo sestdien visa pasaule tiek aicināta apvienot spēkus, piedaloties Pasaules talkā. Talkas nedēļas nogalē “Zaļā josta” izsludina vides sakopšanas fotokonkursu “Pamani – sakop – iemūžini”, kura ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt savu iecienītāko vietu pie dabas, attīrot to no cigarešu izsmēķiem. Savāktie izsmēķi jānofotografē un kopā ar īsu stāstu par talkas norisi un piedzīvoto līdz nedēļas beigām jāiesniedz konkursa organizatoriem. Konkurss tiek rīkots ar mērķi izglītot sabiedrību par izsmēķu ietekmi uz vidi un mazināt izsmēķu radīto kaitējumu dabai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2020
Sēņošanas pārgājiens dabas lieguma “Lubāna mitrājs” mežos
19. septembrī, sestdienā, kopā ar mikoloģi, sēņu eksperti Diānu Meieri dosimies pastaigā pa mežu, lai iepazītos un ielūkotos daudzveidīgajā un krāsainajā sēņu pasaulē. Meklēsim sēnes, noskaidrosim vai tās ir ēdamas vai indīgas, izzināsim kādi ir priekšnoteikumi drošai sēņošanai mežā un kam jāpievērš uzmanība sēņu precīzākai noteikšanai.
 Lasīt vairāk