Publicēts 01.10.2012
LRT sižets: Uzsākta Ančupānu meža parka rekonstrukcija
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2012
EuropeAid darbības birojs
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2012
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2012
Eiropas sadarbības dienā iesaistās arī Rēzeknes novads
21. septembrī ar devīzi „Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei” visā Eiropā tika atzīmēta Eiropas teritoriālās sadarbības diena. Lai plašākai sabiedrībai pastāstītu par īstenotajiem projektiem un draudzīgu saišu veidošanu starp pārrobežu kaimiņiem, Rēzeknes Augstskolas telpās pulcējās Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI) pārstāvji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.09.2012
Ančupānos uzsākti parka seguma atjaunošanas darbi
Lai Rēzeknes novadu veidotu aizvien sakoptāku un pievilcīgāku, Rēzeknes novada pašvaldība iesaistījusies Igaunijas - Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības projektā, kas paredz „Zaļās politikas” popularizēšanu un ieviešanu teritorijas attīstības plānošanas procesos. Projekta ietvaros šonedēļ uzsākti Ančupānu parka atjaunošanas darbi, tai skaitā Ančupānu kalnu memoriāla renovācija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2012
Projekta mājas lapa
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2012
Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas avīze
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2012
Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās
 Lasīt vairāk