Publicēts 20.05.2014
Realizēts ūdenssaimniecības attīstības projekts Rēzeknes novada Feimaņos
2013. gada augustā tika noslēgti grozījumi pie vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par papilddarbu veikšanu ERAF projekta ar identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” ietvaros. 2014.gada 16.maijā Rēzeknes novada Būvvaldes un Feimaņu pagasta pārvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā projekta papilddarbus. Ieviešot projektu tika veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 274 m garumā un kanalizācijas tīklu izbūve 464 m (pašteces cauruļvadi) Feimaņu ciemā, kas dos iespēju palielināt pakalpojuma saņēmēju skaitu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2014
Uzsākta tehniskā projekta izstrāde Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ūdenssaimniecībai
Sakstagala pagasta pārvalde ir uzsākusi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” tehniskā projekta izstrādi, kuru veic uzņēmums SIA „Ekolat”. Projekts tiek īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, paredzot Eiropas Struktūrfondu atbalstu 346 102 EUR, kopējās projekta izmaksas 407 179 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2014
Silmalas pagasta Štikānos tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts
2013. gada 24. septembrī Silmalas pagasta pārvalde sāka īstenot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Štikānu ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/006/083).
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2014
Silmalas pagasta Kruķos tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts
No 2013. gada 2. septembra Silmalas pagasta pārvalde īsteno ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Kruķu ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/005/004).
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2014
Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstībai tiek izstrādāts tehniskais projekts
2013.gadā Rēzeknes novada Nagļu pagasts ir parakstījis ūdenssaimniecības attīstības projektu „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar ERAF līdzfinansējumu 425 000 EUR apjomā. Tehniskais projekts tiek izstrādāts ūdenssaimniecības Centra un Zvīņu sistēmai, tiek meklēti labākie tehniskie risinājumi, lai veiktu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju. Darbus paredzēts pabeigt aprīlī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2014
Nagļu ciemā notiks ūdenssaimniecības rekonstrukcija
2013.gadā Rēzeknes novada Nagļu pagasts ir parakstījis ūdenssaimniecības attīstības projektu „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar ERAF līdzfinansējumu 298 691,70 LVL apjomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2013
Noslēgti līgumi par būvuzraudzību un būvniecību papilddarbiem Rēzeknes novada Feimaņu ciemā ERAF finansētajam projektam
Oktobrī tika veikta zemsliekšņa iepirkuma aptauja būvuzraudzībai un izsludināts iepirkums „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā. Papilddarbi.” ERAF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2013
Ieviests projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā”
2013.gada 19.oktobrī Rēzeknes novada Būvvaldes un Feimaņu pagasta pārvaldes komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā rekonstruēto Feimaņu ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130). Projekta gaitā būvuzņēmējs personu apvienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „LEVEN” ir veicis esošā urbuma tamponāžu, jauna artēziskā urbuma 3.0 l/sek izbūvi, ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu 2.3 km rekonstrukciju, kā arī tika rekonstruēti un uzbūvēti kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 1.8 km, uzstādīta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un izbūvēts spiedvads 0.1 km garumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2013
Pabeigti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi Stoļerovas ciemā
ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros ir pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbi Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā. 5 mēnešu laikā ciematā ir izbūvēti vairāk kā 3,6 km ūdensvada, 1,5 km kanalizācijas tīklu, uzstādīti dzeramā ūdens rezervuāri un izbūvēta otrā pacēluma automātiski vadāma sūkņu stacija, paveikta kanalizācijas sūkņa stacijas rekonstrukcija. Objekta būvniecību veica personu apvienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „Leven”, būvuzraudzību objektā veica SIA „Akorda” būvuzraugi, autoruzraudzību – SIA „Projektēšanas birojs „Austrumi”. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 394 680,09 LVL, t.sk. ERAF finansējums 308 887,89 LVL.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2013
Čornajas ciemā ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi ir pieņemti ekspluatācijā
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā ir noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts, kura būtiskākais mērķis ir centralizētās ūdenssaimniecības rekonstrukcija. Čornajas ciemā ir atjaunots dzeramā ūdens urbums, kurš uzlabo dzeramā ūdens kvalitāti. Uzstādītas jaunas bioloģiskā tipa attīrīšanas iekārtas. Viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem ir jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Miera ielas privātmāju rajonā, kas ļaus līdz iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
 Lasīt vairāk