Publicēts 18.06.2015
Realizēts projekts „Rēzeknes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Vajadzība lietot publisko interneta pieejas punktu pakalpojumus ar katru gadu palielinās, jo pieaug digitālo pakalpojumu skaits, kuru izmantošana ne tikai atvieglo ikdienu, bet arī taupa resursus. Īstenojot projektu „Rēzeknes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”, ir izveidoti jauni un uzlabota esošo publisko interneta pieejas punktu (PIPP) infrastruktūra Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2014
Publisko interneta pieejas punktu attīstība
 Lasīt vairāk