Publicēts 02.06.2016
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība“ papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos“
Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Mērķauditorija – vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, tai skaitā profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pirmsskolas pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē.
 Lasīt vairāk