Publicēts 20.11.2009
Ilgspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2009
Profesionālās pilnveides kursi bērnu vecākiem
2009. gada 25. septembrī plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldībā pulcēsies pirmskolas izglītības iestāžu vadātājas, lai pārrunātu projekta “Astoņas mūžizglītības kompetences un vecāki” turpmākās aktivitātes līdz 2010. gada septembrim. Turpmāko mēnešu laikā Rēzeknes novada un pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu bērnu vecāki tiks iepazīstināti ar pamatprasmēm, kas kopā ar bērniem ir jāapgūst visa mūža garumā: dzimtās valodas un svešvalodu prasme, matemātika, dabas zinātnes, tehnoloģiju zināšanas, digitālās prasmes, prasme mācīties, starpkultūru, sociālās un pilsoniskās prasmes, uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2009
Uzsākti ūdenstūrisma attīstības centra rekonstrukcijas un jaunbūves darbi
Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA „RALL” par ūdenstūrisma attīstības centra rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem par kopējo summu Ls 413 507 (bez PVN). Būvniecība notiks Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros. Šobrīd būvnieki jau sākuši strādāt. Līguma noteikumi paredz, ka darbi jāveic līdz 2010. gada 25. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2009
Par būvuzraudzības darbu veikšanu „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem
Iepirkuma izziņošanas datums - 03.08.2009.

Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros

Iepirkuma līguma priekšmets - Būvuzraudzības darbu veikšana „Ūdenstūrisma attīstības centra” rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2009 /01 )

Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – līdz 10 000 LVL

Kontaktpersona – Larisa Vinogradova, larisa.vinogradova@rdc.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2009
Aktivitātes projektā „Lieliskie vecāki un 8 kompetences”
No 9. līdz 15. jūnijam projekta „Lieliskie vecāki un 8 kompetences” vadītāja Inta Rimšāne un Izglītības pārvaldes pirmskolas darba speciāliste Regīna Semjonova Rumānijas pilsētā Drobeta Turnu Severin piedalīsies darba grupas seminārā, kurā apspriedīs projektā paveikto. Projekts sākās 2009. gada janvārī un noslēgsies 2010. gada oktobrī. Projekta galvenā ideja ir likt vecākiem padomāt, cik daudz laika viņi pavada kopā ar bērniem, spēlējoties un darbojoties. Mūsdienās jāmācās ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, apgūstot dzimto valodu, svešvalodas, matemātiku, datorzinības, uzņēmējdarbību, kā arī cieņu un iecietību vienam pret otru, pret citām kultūrām un tradīcijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2009
Informatīvs palīgs Eiropas Savienības finansējuma meklēšanai
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2009
Eiropas Kultūras organizācija ECOSE uzaicinājusi Rēzeknes rajona padomi piedalīties jauna projekta realizēšanā
Rēzeknes rajona padome nolēma atbalstīt Rēzeknes rajona padomes partnerību Eiropas Kultūras organizācijas ECOSE iecerētajā projektā “Art-farers” (Mākslas pasažieri). Šobrīd projekta pieteikums ir iesniegts izskatīšanai Eiropas Komisijas finansētajā programmā “Starptautiskās mobilitātes programmas kultūras jomā”. Ja projektu atbalstīs, tajā tiks iesaistīti dažādu mākslas jomu pedagogi, kuri piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos un mākslas plenērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2009
Fotokonkurss “Lieliskie vecāki”
No 2009. gada 7. marta bija izsludināts fotokonkurss „Lieliskie vecāki”. Tajā piedalījās vecāki, kuriem ir pirmsskolas vecuma bērni. Konkursa noteikums bija: fotogrāfijā jābūt redzamai bērnu un vecāku kopīgai aktivitātei, piemēram, pīrāgu cepšanai, grāmatu lasīšanai, trauku mazgāšanai u.tml. Labākās fotogrāfijas tika publicētas „Rēzeknes Vēstīs” un ievietotas Rēzeknes rajona padomes mājas lapas fotogalerijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.03.2009
Ūdenstūrisma attīstība Rēzeknes rajonā
Pirmdien, 2. martā, Rēzeknes rajona padomē Lietuvas Republikas Kupišku rajona administrācijas un Rēzeknes rajona padomes pārstāvji parakstīja vienošanos par projekta „Ilgspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ieviešanu, kam finansējumu ir piešķīrusi LAT – LIT programma. Lai kādā reģionā tūrisma industrija varētu attīstīties, tam nepieciešama attiecīgā infrastruktūra. Tieši tāpēc Rēzeknes rajonā šī projekta ietvaros paredzēts pie Lubāna bijušās sūkņu stacijas esošo ēku rekonstruēt par ūdens tūrisma attīstības centru. Centra telpas plānots izmantot dažādu pasākumu – semināru, konferenču, nometņu, sporta un kultūras aktivitāšu - rīkošanai. Tehniskajā projektā centrā paredzētas konferenču un izstāžu zāles, ģērbtuves, dušas, atpūtas telpa un ēdamistaba. Blakus centra ēkai tiks uzbūvēta ūdens sporta inventāra noliktava (interesentiem tiks piedāvāta iespēja attiecīgo inventāru iznomāt).
 Lasīt vairāk