Publicēts 31.05.2018
“ERASMUS +” projekta pieredze – ieguvums pedagogiem un skolēniem
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 2015.-2018. gadā darbojās Erasmus + projekta “My best idea” ” ( Nr. 2015-1-SE01-KA201-012313) realizācijā par aktivitātēm uzņēmējspēju attīstīšanai, starpdisciplināro mācību organizēšanu un digitālā portfolio izveidi. Projekts notika sadarbībā ar Zviedrijas Pitea pašvaldību un ar Itālijas Laives pašvaldību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2018
ERASMUS + projekts “My best idea” noslēdzies
No 2015. gada līdz 2018. gada maijam Rēzeknes novada Izglītības pārvalde īstenoja ERASMUS + K2 projektu “My best idea”. Projekts notika sadarbībā ar Pitea pašvaldību Zviedrijā un ar Laives pašvaldību Itālijā. Projekta aktivitātes notika trīs virzienos: uzņēmējspēja, starpdisciplinārās mācības un digitālais portfolio. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes sadarbības partneri projekta aktivitāšu realizēšanā bija Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola (ABFS) Rīgā, kuri ne vien izglītoja kolēģus, bet arī dalījās savā pieredzē, uzņemot ārvalstu partnerus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2017
Rēzeknes novada izglītības darbinieki viesojas Dienvidtirolē
Itālija mūs sagaidīja ar daudzveidīgām ainavām, kalniem un ielejām, kur aug vīnogulāji, olīvkoki un ābeles, un, protams, ar visai pavasarīgu laiku. Itālijā, Dienvidtiroles apgabalā ieradāmies projekta “My best idea” ( Nr. 2015-1-SE01-KA201-012313) vizītes programmas ietvaros -- gūt pieredzi par izglītības procesa organizēšanu un kompetenču pieejas realizāciju; digitālā portfolio izveidi un izmantošanas iespējām izaugsmes dinamikas novērtēšanā un karjeras izglītībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2016
Skolas popularizēja starpdisciplināro mācību ideju realizācijas ieguvumus
Šajā mācību gadā divas skolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Maltas vidusskola, īstenoja starpdisciplinārās mācību idejas, ar kurām startēja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā 2015. gada rudenī. Viena no galvenajām konkursa iecerēm bija rosināt pedagogu sadarbību un pilnveidot to prasmes starpdisciplināru projektu ieviešanā mācību procesā, tādējādi mācīšanos padarot skolēniem interesantāku, jēgpilnāku un praktisku. Ne mazāk svarīgs uzdevums bija popularizēt paveikto novada mērogā, tāpēc interesentu grupa no dažādām novada skolām devās pieredzes apmaiņas braucienā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2016
Rēzeknes novadā viesojas projekta partneri no Zviedrijas un Itālijas
Pašā pavasara plaukumā Rēzeknes novada Izglītības pārvalde uzņēma tālus ciemiņus ciemiņus -- Erasmus + projekta “My best idea” darba grupas no Zviedrijas Pitea un Itālijas Laives pašvaldības un skolām. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes sadarbības partneri projekta aktivitāšu realizēšanā ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola (ABFS) Rīgā. Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola un ABFS ļāva “ ēnot” savu darbu, jo šo abu iestāžu uzdevums bija parādīt pieredzi starpdisciplināro mācību realizācijā, taču teorētiskās un praktiskās nodarbības visu triju valstu komandām vadīja gan pedagoģijas doktore, asociētā profesore Karine Oganisjana, gan Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas skolotājas Marika Melne un Kintija Blūmentāle.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2016
Uzsākts projekts “My best idea” par uzņēmējspēju, starpdisciplinaritāti un digitālo portfolio
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde uzsākusi Erasmus + projekta “My best idea” realizāciju. Projekts notiek sadarbībā ar Zviedrijas Pitea pašvaldību un ar Itālijas Laives pašvaldību. Projekta aktivitātes plānotas trīs virzienos: uzņēmējspēja, starpdisciplinārās mācības un digitālais portfolio.
 Lasīt vairāk