Publicēts 03.01.2011
Informācija par projektu “Lieliskie vecāki”
Projekta saīsinātais nosaukums: Gr8 Parents
Pilns projekta nosaukums: Learning Key Competences at Home/Gr8 Parents
Īstenošanas laiks: 2008-2010
Projekta numurs: 143341-LLP-1-2008-1-GR-KA2-KA2MP
Apakšprogramma: KA2
Projekta mājas lapa: www.ecose.org/gr8parents
Projekta vadošais partneris Grieķijā: ECOSE
Projekta partneri:

ROMANIAN ASSOCIATION FOR COUNSELING AND SUPPORT, RUMĀNIJA

INTER-KULTURO d.o.o. INTERNATIONAL CULTURE AND EDUCATIONAL CENTRE, SLOVĒNIJA

 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2010
Projekts ar mērķi rosināt vecākus vairāk laika pavadīt kopā ar savām atvasēm
8. un 9. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldībā norisināsies starptautiskā projekta „Lieliskie vecāki” noslēguma seminārs. Dalībnieki no Grieķijas, Slovēnijas, Rumānijas un Latvijas diskutēs par paveikto projektā laika posmā no 2009. gada janvāra līdz 2010. gada oktobrim. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas organizācija ECOSE, ar kuru Rēzeknes novada pašvaldībai sadarbība ilgst jau astoņus gadus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2009
Profesionālās pilnveides kursi bērnu vecākiem
2009. gada 25. septembrī plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldībā pulcēsies pirmskolas izglītības iestāžu vadātājas, lai pārrunātu projekta “Astoņas mūžizglītības kompetences un vecāki” turpmākās aktivitātes līdz 2010. gada septembrim. Turpmāko mēnešu laikā Rēzeknes novada un pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu bērnu vecāki tiks iepazīstināti ar pamatprasmēm, kas kopā ar bērniem ir jāapgūst visa mūža garumā: dzimtās valodas un svešvalodu prasme, matemātika, dabas zinātnes, tehnoloģiju zināšanas, digitālās prasmes, prasme mācīties, starpkultūru, sociālās un pilsoniskās prasmes, uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2009
Aktivitātes projektā „Lieliskie vecāki un 8 kompetences”
No 9. līdz 15. jūnijam projekta „Lieliskie vecāki un 8 kompetences” vadītāja Inta Rimšāne un Izglītības pārvaldes pirmskolas darba speciāliste Regīna Semjonova Rumānijas pilsētā Drobeta Turnu Severin piedalīsies darba grupas seminārā, kurā apspriedīs projektā paveikto. Projekts sākās 2009. gada janvārī un noslēgsies 2010. gada oktobrī. Projekta galvenā ideja ir likt vecākiem padomāt, cik daudz laika viņi pavada kopā ar bērniem, spēlējoties un darbojoties. Mūsdienās jāmācās ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, apgūstot dzimto valodu, svešvalodas, matemātiku, datorzinības, uzņēmējdarbību, kā arī cieņu un iecietību vienam pret otru, pret citām kultūrām un tradīcijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2009
Fotokonkurss “Lieliskie vecāki”
No 2009. gada 7. marta bija izsludināts fotokonkurss „Lieliskie vecāki”. Tajā piedalījās vecāki, kuriem ir pirmsskolas vecuma bērni. Konkursa noteikums bija: fotogrāfijā jābūt redzamai bērnu un vecāku kopīgai aktivitātei, piemēram, pīrāgu cepšanai, grāmatu lasīšanai, trauku mazgāšanai u.tml. Labākās fotogrāfijas tika publicētas „Rēzeknes Vēstīs” un ievietotas Rēzeknes rajona padomes mājas lapas fotogalerijā.
 Lasīt vairāk