Publicēts 13.06.2018
Audriņu pamatskolas skolēni iepazīstas ar viesu nama darbu
Saulainā maija dienā Audriņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēni ieradās skaistā, sakoptā vietā, kas atrodas netālu no Rēzeknes, upes krastā blakus autoceļam A12, lai piedalītos Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes KAA projekta ietvaros organizētā pasākumā “Atver profesijas durvis!” viesu namā “ Zaļā sala”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2018
Pētām kopā: profesijas, vide, iespējas
Vasaras sākumā skolēniem notika divu dienu karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Pētām kopā: profesijas, vide, iespējas”, kura ietvaros tika organizēta arī nodarbība “Topi par pavāru!”. Piedalījās 5.-8. klašu skolēni no Verēmu, Rēznas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un Nautrēnu, Dricānu, Maltas, Kaunatas vidusskolas, kuri interesējas par profesijām, kas saistītas ar vidi. Pasākums bija organizēts kā karjeras un vides ekspedīcija, kuras laikā skolēni tikās ar dabaszinātņu profesiju pārstāvjiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2018
Friziermāksla: mode un stils vai ķīmija un psiholoģija?!
ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rēzeknes novada Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā, Verēmu pamatskolā un Rēznas pamatskolā šopavasar viesojās friziere Ilga Mazūre, kura meistarklasē atklāja friziera darba daudzšķautņainību un radošuma klātbūtni ikdienas darbā. Ne vienam vien jaunietim bija pārsteigums, ka par frizieri mācās visu mūžu, jo mode un stils nepārtraukti mainās, tāpat arī izmantojamās krāsas un tehnoloģijas attīstās ļoti strauji
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Meistarklase “Svētku do-mi-no“ Rēzeknes novada skolās
Mūsdienās gandrīz ikviens skolnieks ir piedalījies valsts vai ģimenes svētkos, kurus organizē profesionāls svētku organizators. Tomēr ne visi izprot to, ka šī profesija ir daudzpusīga un visai sarežģīta. Iepazīt svētku organizatora profesiju un darbības jomas karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Meistarklase “Svētku do-mi-no”” šoreiz varēja Verēmu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, Kaunatas un Maltas vidusskolu skolnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Domā šodien: nākotnes sapņu ķērāji
Tiskādu, Dricānu un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notiekošajā karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Domā šodien: nākotnes sapņu ķērāji” viesojās profesionāli kouči un jauniešu izaugsmes treneri Vineta Saulīte un Dainis Zaltāns.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2018
Karjeras laboratorija
ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Karjeras laboratorija” Maltas vidusskolas 7.- 12. klašu un Feimaņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar dabaszinību profesijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2018
Rēzeknes novada pašvaldības karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas/papildinājumi 2017./2018.m.g.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2018
Dabas zinātņu profesiju kaleidoskops mobilajā planetārijā
ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolēniem no Verēmu, Rēznas, Gaigalavas, Jaunstrūžānu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Adamovas sanatorijas internātpamatskolas, Dricānu un Maltas vidusskolas bija iespēja piedalīties karjeras atbalsta pasākumā “Dabas zinātņu profesiju kaleidoskops”, kura laikā Rēzeknes novadā viesojās mobilais planetārijs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2017
Kopā ar Velgu Krukovsku “Pielaiko profesiju!”
Gandrīz ikvienas meitenes sapnis ir būt par modeli, tērpu dizaineri vai uzšūt sev tādu tērpu, kāda nav nevienai citai. Iepazīt apģērbu dizainera un šuvējas profesiju, kā arī iejusties modeļu lomā kopā ar vietējo uzņēmēju –modes dizaineri bija iespēja Verēmu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Nautrēnu un Maltas vidusskolas skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2017
Trāpi desmitniekā: mērķu plānošana
Rēzeknes novada Nautrēnu, Dricānu, Maltas un Kaunatas vidusskolās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Trāpi desmitniekā: mērķu plānošana” viesojās diplomēta Londonas „Koučinga Akadēmijas” (The Coaching Academy) personīgās izaugsmes speciāliste Dace Zālīte-Briede. Pasākuma mērķis bija pilnveidot jauniešu ( 9.-12. kl.) pašvērtēšanas prasmes un iepazīstināt viņus ar mērķu plānošanas pamatprincipiem, kas palīdzēs praksē ieviest savus nākotnes nodomus.
 Lasīt vairāk